Podozrivé odkazy

Android
iPhone
Web a počítač
Pri niektorých odkazoch, ktoré dostanete v chate, sa môže zobraziť upozornenie na podozrivý odkaz.
Toto upozornenie sa môže zobraziť, ak odkaz obsahuje kombináciu znakov, ktoré sa považujú za nezvyčajné. Spameri môžu používať tieto kombinácie znakov na to, aby vás naviedli klepnúť na odkazy, ktoré zdanlivo smerujú na legitímnu webovú stránku, ale v skutočnosti vás presmerujú na škodlivú stránku.
Toto je príklad podozrivého odkazu:
https://ẉhatsapp.com/free-tickets
Poznámka: Prvý znak vyzerá ako písmeno w, ale v skutočnosti ide o symbol ẉ. Takto vás spameri môžu naviesť na návštevu webových stránok, ktoré nemajú nič spoločné s aplikáciou WhatsApp.
Keď dostávate odkazy, pozorne si prečítajte obsah správy. Ak je odkaz označený ako podozrivý, môžete naň klepnúť a objaví sa kontextová správa, ktorá zvýrazní nezvyčajné znaky v rámci odkazu. Potom sa môžete rozhodnúť, či odkaz otvoríte alebo sa vrátite do chatu.
Aplikácia WhatsApp automaticky kontroluje, či sú odkazy podozrivé. V záujme ochrany vášho súkromia sa tieto kontroly uskutočňujú výlučne vo vašom zariadení a z dôvodu šifrovania počas celého spojenia spoločnosť WhatsApp nevidí obsah vašich správ.
Informácie o bezpečnom používaní aplikácie WhatsApp nájdete v tomto článku.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie