Podezřelé odkazy

Android
iPhone
Web a počítač
U některých odkazů, které obdržíte v chatu, se může zobrazovat označení podezřelého odkazu.
Toto označení se může zobrazovat v případech, kdy daný odkaz obsahuje kombinaci znaků, která je považována za neobvyklou. Spammeři mohou takové kombinace znaků využívat k tomu, aby vás přiměli klepnout na odkazy vedoucí na zdánlivě legitimní webové stránky, které jsou však ve skutečnosti škodlivé.
Níže najdete příklad podezřelého odkazu:
https://ẉhatsapp.com/free-tickets
Upozornění: První znak vypadá jako písmeno „w“, ale ve skutečnosti se jedná o znak „ẉ“. Znamená to, že se vás spammer snaží přimět navštívit webovou stránku, která se společností WhatsApp nemá nic společného.
Obdržíte-li jakýkoli odkaz, pečlivě zkontrolujte obsah dané zprávy. Je-li odkaz označen jako podezřelý, můžete na něj klepnout a objeví se vyskakovací zpráva, ve které budou zvýrazněny neobvyklé znaky v daném odkazu. Poté se můžete rozhodnout, zda odkaz otevřít nebo se vrátit do chatu.
WhatsApp automaticky provádí kontroly, jejichž účelem je zjistit, zda je daný odkaz podezřelý. Abychom chránili vaše soukromí, probíhají tyto kontroly výlučně na vašem zařízení. Díky koncovému šifrování nemá WhatsApp přístup k obsahu vašich zpráv.
Další informace o tom, jak aplikaci WhatsApp bezpečně používat, získáte v tomto článku.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne