Propojená zařízení

Aplikaci WhatsApp lze nyní používat v rámci webového prohlížeče, přímo na počítači a také na dalších zařízeních, která propojíte se svým telefonem. Používat můžete až čtyři propojená zařízení a maximálně jeden telefon současně.
Vaše osobní zprávy, média a hovory jsou opatřeny koncovým šifrováním. Každé propojené zařízení se s aplikací WhatsApp propojí nezávisle a prostřednictvím koncového šifrování bude zachována stejná úroveň ochrany soukromí a zabezpečení, na kterou jsou uživatelé aplikace WhatsApp zvyklí.
Chcete-li se dozvědět více o koncovém šifrování, přečtěte si tento článek. Více informací o tom, jak shromažďujeme, zpracováváme a sdílíme vaše data najdete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti WhatsApp.
Upozornění:
  • WhatsApp můžete na propojených zařízeních používat, aniž by váš telefon musel být připojen k internetu. Pokud však telefon nepoužijete po dobu delší než 14 dnů, propojená zařízení budou odpojena.
  • K registraci v aplikaci WhatsApp a propojení nových zařízení bude nutné použít telefon.
Nepodporované funkce
Následující funkce nejsou v současné době podporovány v aplikaci WhatsApp Web ani WhatsApp pro počítač:
  • zobrazení aktuální polohy,
  • vytváření a zobrazování hromadných zpráv.
Zabezpečte svůj účet
  • Povolte na svém telefonu zasílání push oznámení. Povolíte-li tato oznámení, můžete od svého účtu odpojit zařízení, která nerozpoznáváte. Pokud dané zařízení nepoznáváte, klepnutím na oznámení je můžete zkontrolovat a odebrat.
  • Seznam svých propojených zařízení pravidelně kontrolujte. V aplikaci WhatsApp přejděte do Nastavení > Propojená zařízení a zkontrolujte všechna zařízení propojená s vaším účtem. Chcete-li propojené zařízení odhlásit, klepněte na ně > Odhlásit se. Neaktivní propojená zařízení také po 30 dnech automaticky odpojíme.
  • K propojení nového zařízení s vaším účtem je třeba naskenovat QR kód WhatsApp. Tyto kódy skenujte pouze v aplikacích WhatsApp Web, WhatsApp pro počítač, Portal od společnosti Meta nebo Ray-Ban Stories.
Další informace:
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne