Kontrola potvrdení o prečítaní

Pri každej odoslanej správe sa zobrazia značky začiarknutia. Jednotlivé značky znamenajú toto:
 • Správa sa úspešne odoslala.
 • Správa bola úspešne doručená do príjemcovho telefónu alebo do niektorého z jeho prepojených zariadení.
 • Príjemca si vašu správu prečítal.
Upozornenie:
 • Druhá značka začiarknutia sa objaví po doručení správy do akéhokoľvek prepojeného zariadenia príjemcu, aj keď je jeho telefón vypnutý.
 • V skupinovom chate sa druhá značka začiarknutia zobrazí vtedy, keď správu dostanú všetci účastníci skupiny. Keď si vašu správu prečítajú všetci účastníci skupiny, zobrazia sa dve modré značky začiarknutia.
Informácie o správe
Pri každej odoslanej správe môžete zobraziť obrazovku s informáciami o správe. Tieto zahŕňajú podrobnosti o tom, kedy bola vaša správa doručená alebo kedy si ju príjemca prečítal alebo prehral. Keď niektorý z účastníkov opustí skupinu, v informáciách o správe sa budú naďalej zobrazovať pôvodné informácie o všetkých účastníkoch vrátane tých, ktorí skupinu medzitým opustili.
Ako zobraziť obrazovku s informáciami o správe:
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Vyberte individuálny alebo skupinový chat > OTVORIŤ.
 3. Vyberte správu > Možnosti > Informácie o správe > OK.
Na obrazovke Informácie o správe uvidíte tieto podrobnosti:
Odoslaná:
 • Vaša správa bola odoslaná do telefónu príjemcu.
Doručená:
 • Vaša správa bola doručená do telefónu alebo prepojených zariadení príjemcu, ale ten si ju zatiaľ nezobrazil.
Prečítaná:
 • Príjemca si prečítal vašu správu alebo videl váš obrázok, zvukový súbor alebo video.
Prehraná:
 • Príjemca si vašu hlasovú správu prehral.
Nezobrazujú sa potvrdenia o prečítaní
Vedľa odoslanej správy alebo hlasovej správy sa nezobrazujú dve modré značky začiarknutia, modrý mikrofón alebo označenie „Otvorené“:
 • Vy alebo príjemca ste zrejme v nastaveniach súkromia nepovolili potvrdenia o prečítaní.
 • Príjemca vás mohol zablokovať.
 • Príjemca môže mať vypnutý telefón.
 • Príjemca možno ešte vašu konverzáciu neotvoril.
 • Vy alebo príjemca máte zrejme problém s pripojením.
Vypnutie potvrdení o prečítaní
Potvrdenia o prečítaní môžete vypnúť v individuálnych chatoch. Týmto nastavením sa nevypnú potvrdenia o prečítaní v skupinových chatoch ani potvrdenia o prehraní v prípade hlasových správ. Tieto nastavenia nemožno vypnúť.
 1. V aplikácii WhatsApp stlačte Možnosti.
 2. Vyberte Nastavenia > stlačte OK.
 3. Vyberte Účet > Súkromie.
 4. Stlačte Otvoriť.
 5. Vyberte Potvrdenia o prečítaní.
 6. Stlačte VYPNÚŤ.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie