Jak sprawdzić znaczniki odczytu?

Obok każdej wysłanej przez Ciebie wiadomości pojawi się znacznik z haczykami. Oto ich znaczenie:
 • Wiadomość została wysłana.
 • Wiadomość została dostarczona na telefon lub inne połączone urządzenie odbiorcy.
 • Odbiorca wyświetlił wiadomość.
Uwaga:
 • Drugi haczyk pojawi się, gdy wiadomość zostanie dostarczona na dowolne połączone urządzenie odbiorcy, nawet jeśli jego telefon jest wyłączony.
 • W czacie grupowym drugi haczyk pojawi się, gdy wszyscy uczestnicy czatu otrzymają Twoją wiadomość. Dwa niebieskie haczyki pojawią się, gdy wszyscy uczestnicy grupy wyświetlą Twoją wiadomość.
Informacje o wiadomości
Dla każdej wysłanej przez Ciebie wiadomości możesz wyświetlić ekran informacji, na którym podane są dane o czasie dostarczenia, wyświetlenia lub odsłuchania wiadomości przez odbiorcę. Jeśli dany kontakt opuścił grupę, na ekranie informacji o wiadomości nadal będą wyświetlone informacje o statusie wiadomości ze wszystkimi uczestnikami, wliczając w to uczestnika, który opuścił grupę.
Aby wyświetlić ekran informacji o wiadomości:
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Wybierz czat indywidualny lub grupowy > OTWÓRZ.
 3. Wybierz wiadomość > Opcje > Inf. o wiadomości > OK.
Na ekranie Inf. o wiadomości wyświetli się:
Wysłano:
 • Gdy wiadomość została wysłana na telefon odbiorcy.
Dostarczono:
 • Gdy wiadomość została dostarczona na telefon lub inne połączone urządzenie odbiorcy, ale nie została jeszcze wyświetlona.
Wyświetlono:
 • Gdy odbiorca wyświetlił Twoją wiadomość, zobaczył wysłane mu zdjęcie, odtworzył plik dźwiękowy lub wideo.
Odtworzono:
 • Gdy wiadomość głosowa została odtworzona przez odbiorcę.
Brak potwierdzeń odczytu
Jeśli nie widzisz dwóch niebieskich haczyków, niebieskiego mikrofonu lub etykiety „Otwarto” obok wysłanej wiadomości lub wiadomości głosowej, możliwe są następujące przyczyny:
 • Ty lub Twój odbiorca wyłączyliście potwierdzenia odczytu w ustawieniach prywatności.
 • Odbiorca Cię zablokował.
 • Telefon odbiorcy jest wyłączony.
 • Odbiorca nie otworzył czatu z Tobą.
 • Ty lub odbiorca macie problemy z połączeniem.
Wyłączenie potwierdzeń odczytu
Możesz wyłączyć potwierdzenia odczytu w czatach indywidualnych. Nie spowoduje to wyłączenia potwierdzeń odczytu dla grup lub potwierdzeń odsłuchania dla wiadomości głosowych. Tych funkcji nie można wyłączyć.
 1. Otwórz WhatsApp > naciśnij Opcje.
 2. Wybierz > Ustawienia > naciśnij OK.
 3. Wybierz Konto > Prywatność.
 4. Naciśnij Otwórz.
 5. Wybierz Potwierdzenia odczytu.
 6. Naciśnij WYŁĄCZ.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie