Leesbewijzen controleren

Naast berichten die je verzendt, worden vinkjes weergegeven. Deze betekenen het volgende:
 • Het bericht is verzonden.
 • Het bericht is afgeleverd aan de telefoon en eventueel gekoppelde apparaten van de ontvanger.
 • De ontvanger heeft je bericht gelezen.
Opmerking:
 • Het tweede vinkje wordt weergegeven als een bericht is afgeleverd aan de gekoppelde apparaten van de ontvanger, zelfs als diens telefoon is uitgeschakeld.
 • In een groepschat verschijnt het tweede vinkje pas wanneer alle deelnemers in de groep je bericht hebben ontvangen. De twee blauwe vinkjes zijn te zien wanneer alle deelnemers in de groep je bericht hebben gelezen.
Berichtinformatie
Voor elk bericht dat je verzendt, kun je een scherm met berichtinformatie openen. Hierop staat aangegeven wanneer je bericht is afgeleverd en wanneer de ontvanger het bericht heeft gelezen of afgespeeld. Wanneer een deelnemer de groep verlaat, blijft het scherm Berichtinformatie de originele informatie met alle deelnemers weergeven, inclusief de deelnemer die de groep heeft verlaten.
Het scherm Berichtinformatie bekijken:
 1. Open WhatsApp.
 2. Selecteer een individuele chat of groepschat > OPENEN.
 3. Selecteer het bericht > Opties > Berichtinformatie > OK.
Het scherm Berichtinformatie toont:
Verzonden:
 • Je bericht is verzonden naar de telefoon van de ontvanger.
Afgeleverd:
 • Je bericht is afgeleverd op de telefoon of gekoppelde apparaten van de ontvanger, maar de ontvanger heeft het nog niet gezien.
Gelezen:
 • De ontvanger heeft je bericht gelezen of je foto, audiobestand of video bekeken.
Afgespeeld:
 • De ontvanger heeft je spraakbericht afgespeeld.
Ontbrekende leesbewijzen
Als je geen twee blauwe vinkjes, een blauwe microfoon of een label Geopend ziet naast je verzonden bericht of spraakbericht, kan dit de volgende oorzaken hebben:
 • Jij of de ontvanger hebben de leesbewijzen uitgeschakeld in de privacyinstellingen.
 • De ontvanger heeft je mogelijk geblokkeerd.
 • De telefoon van de ontvanger is misschien uitgeschakeld.
 • De ontvanger heeft jullie chat mogelijk nog niet geopend.
 • Er is een probleem met je netwerk of dat van de ontvanger.
Leesbewijzen uitschakelen
Je kunt voor afzonderlijke chats de leesbewijzen uitschakelen. Hierbij schakel je de leesbewijzen in groepschats en voor spraakberichten niet uit. Het is niet mogelijk om de leesbewijzen voor deze functies uit te schakelen.
 1. Open WhatsApp > druk op Opties.
 2. Selecteer > Instellingen > druk op OK.
 3. Selecteer Account > Privacy.
 4. Druk op Openen.
 5. Selecteer Leesbewijzen.
 6. Druk op UITSCHAKELEN.
Vond je dit nuttig?
Ja
Nee