Cara menyemak resit dibaca

Tanda semak muncul di sebelah setiap mesej yang anda hantar. Berikut adalah maksud setiap tanda semak:
 • Mesej telah berjaya dihantar.
 • Mesej telah berjaya dihantar kepada telefon penerima atau mana-mana peranti terpaut penerima.
 • Penerima telah membaca mesej anda.
Nota:
 • Tanda semak kedua akan muncul apabila mesej telah dihantar kepada mana-mana peranti terpaut penerima, walaupun telefonnya dimatikan.
 • Dalam sembang grup, tanda semak kedua akan muncul apabila semua peserta dalam grup telah menerima mesej anda. Dua tanda semak biru akan muncul apabila semua peserta dalam grup telah membaca mesej anda.
Info mesej
Untuk sebarang mesej yang anda hantar, anda boleh melihat skrin info mesej, yang memaparkan butiran tentang masa mesej anda dihantar, dibaca atau dimainkan oleh penerima. Apabila peserta keluar daripada grup, skrin info mesej masih akan menunjukkan maklumat asal dengan semua peserta, termasuk peserta yang telah meninggalkan grup.
Untuk melihat skrin info mesej:
 1. Buka WhatsApp.
 2. Pilih sembang individu atau sembang grup > BUKA.
 3. Pilih mesej > Opsyen > Info mesej > OK.
Skrin Info Mesej menunjukkan:
Dihantar:
 • Mesej anda telah dihantar kepada telefon penerima.
Disampaikan:
 • Mesej anda telah dihantar kepada telefon atau peranti terpaut penerima, tetapi penerima belum melihat mesej tersebut.
Dibaca:
 • Penerima telah membaca mesej atau melihat gambar, fail audio atau video anda.
Dimainkan:
 • Penerima telah memainkan mesej suara anda.
Resit dibaca tidak kelihatan
Jika anda tidak melihat dua tanda semak biru, mikrofon biru, atau label "Dibuka" di sebelah mesej yang telah dihantar atau mesej suara anda:
 • Anda atau penerima anda mungkin telah mengenyahdayakan resit dibaca dalam tetapan privasi.
 • Penerima mungkin telah menyekat anda.
 • Telefon penerima mungkin dimatikan.
 • Penerima mungkin belum membuka perbualan anda.
 • Anda atau penerima mungkin sedang mengalami isu sambungan.
Mematikan resit dibaca
Anda boleh menyahdayakan resit dibaca untuk sembang individu. Ini tidak akan mengenyahdayakan resit dibaca untuk sembang grup atau resit dimain untuk mesej suara. Tiada cara untuk mematikan tetapan tersebut.
 1. Buka WhatsApp > tekan Opsyen.
 2. Pilih > Tetapan > tekan OK.
 3. Pilih Akaun > Privasi.
 4. Tekan Buka.
 5. Pilih Resit dibaca.
 6. Tekan NYAHDAYAKAN.
Adakah ini membantu?
Ya
Tidak