نحوه بررسی رسیدهای خواندن

در کنار هر پیامی که ارسال می‌کنید، علامت‌های تیک نمایش داده می‌شود. معنی هر کدام از آن‌ها به این شرح است:
 • پیام با موفقیت ارسال شد.
 • پیام با موفقیت به تلفن گیرنده یا هریک از دستگاه‌های پیوندشده او رسانده شد.
 • گیرنده پیامتان را خوانده است.
توجه:
 • علامت تیک دوم زمانی نمایان می‌شود که پیام به هریک از دستگاه‌های پیوندشده گیرنده رسانده شود، حتی اگر تلفن او خاموش باشد.
 • در گفتگوی گروهی، دومین علامت تیک وقتی نمایان می‌شود که همه شرکت‌کنندگان گروه پیامتان را دریافت کرده باشند. دو علامت تیک آبی زمانی نمایان می‌شود که همه شرکت‌کنندگان گروه پیامتان را خوانده باشند.
اطلاعات پیام
برای هر پیامی که ارسال می‌کنید می‌توانید صفحه اطلاعات پیام را ببینید که شامل جزئیات زمانی می‌شود که پیامتان به گیرنده رسانده شده است یا توسط او خوانده‌ شده یا پخش شده است. هنگامی که شرکت‌کننده‌ای گروه را ترک کند، صفحه اطلاعات پیام همچنان اطلاعات اولیه را به همراه همه شرکت‌کنندگان، از جمله شرکت‌کننده‌ای که گروه را ترک کرده است نشان خواهد داد.
برای دیدن صفحه اطلاعات پیام:
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. گفتگویی فردی یا گروهی را انتخاب نمایید > باز کنید.
 3. پیام موردنظر > گزینه‌ها > اطلاعات پیام > تأیید را انتخاب کنید.
صفحه اطلاعات پیام این موارد را نشان می‌دهد:
ارسال‌شده:
 • پیامتان به تلفن گیرنده ارسال شد.
رسانده‌شده:
 • پیامتان به تلفن یا دستگاه‌های پیوندشده گیرنده‌‎تان رسانده شده است، اما گیرنده هنوز آن را ندیده است.
خوانده‌شده:
 • گیرنده پیامتان را خوانده است یا عکس، فایل صدا یا ویدیوی شما را دیده است.
پخش‌شده:
 • گیرنده پیام صوتی‌تان را پخش کرده است.
نبود رسیدهای خواندن
اگر دو علامت تیک آبی، میکروفن آبی یا برچسب «بازشده» را کنار پیام یا پیام صوتی که ارسال کرده‌اید نمی‌بینید:
 • ممکن است شما یا گیرنده‌تان در بخش تنظیمات حریم‌خصوصی رسیدهای خواندن را غیرفعال کرده‌ باشید.
 • ممکن است گیرنده شما را مسدود کرده باشد.
 • ممکن است تلفن گیرنده خاموش باشد.
 • ممکن است گیرنده، مکالمه با شما را باز نکرده باشد.
 • شما یا گیرنده ممکن است در اتصال اینترنت با مشکلاتی مواجه شده باشید.
خاموش کردن رسیدهای خواندن
می‌توانید رسیدهای خواندن را برای گفتگوهای فردی غیرفعال کنید. این کار رسیدهای خواندن برای گفتگوهای گروهی یا رسیدهای پخش‌ شدن برای پیام‌های صوتی را غیرفعال نخواهد کرد. راهی برای خاموش کردن این تنظیمات وجود ندارد.
 1. واتساپ را باز کنید > گزینه‌های بیشتر را فشار دهید.
 2. گزینه > تنظیمات > را انتخاب کنید و تأیید را فشار دهید.
 3. گزینه حساب > حریم‌خصوصی را انتخاب کنید.
 4. باز کردن را فشار دهید.
 5. رسیدهای خواندن را انتخاب کنید.
 6. غیرفعال کردن را فشار دهید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر