Jak skonfigurować automatyczne pobieranie?

Android
iPhone
W celu zapewnienia szybkiego dostępu do najnowszych zdjęć, WhatsApp pobiera obrazy automatycznie za pomocą połączenia z siecią komórkową. Pliki audio i wideo będą automatycznie pobierane wyłącznie przez sieć Wi-Fi.

Możesz zarządzać preferencjami, stukając Ustawienia > Pamięć i dane. Tutaj można wybrać, kiedy WhatsApp ma automatycznie pobierać zdjęcia, pliki audio, wideo i dokumenty. Stuknij poszczególne typy multimediów i wybierz Nigdy, Wi-Fi lub Wi-Fi i sieć komórkowa.
Uwaga: WhatsApp jednoczy siły z innymi usługami, aby wspólnie zapobiegać potencjalnemu przeciążeniu sieci komórkowej podczas pandemii COVID-19. Aby przeciwdziałać problemom z przepustowością sieci komórkowej, wyłączyliśmy automatyczne pobieranie dokumentów, wideo i wiadomości audio w niektórych regionach.
Nigdy
Multimedia nigdy nie będą automatycznie pobierane. Pliki będzie trzeba pobierać ręcznie, stukając je.
Uwaga: Jeśli ustawisz dla automatycznego pobierania opcję Nigdy, Twoje pliki wideo nie będą pobierane automatycznie. Jednak, gdy stukniesz przycisk odtwarzania, rozpocznie się odtwarzanie wideo i pobieranie w tle.
Wi-Fi
Multimedia będą automatycznie pobierane po nawiązaniu połączenia z siecią Wi-Fi, np. z siecią domową.
Wi-Fi i sieć komórkowa
Multimedia będą automatycznie pobierane po nawiązaniu połączenia internetowego.
Jeśli pakiet internetowy ma limit, zalecamy ograniczenie automatycznego pobierania tylko do sieci Wi-Fi.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie