Jak skonfigurować automatyczne pobieranie?

Android
iPhone
W celu zapewnienia szybkiego dostępu do najnowszych zdjęć, WhatsApp pobiera obrazy automatycznie za pomocą połączenia z siecią komórkową.

Aby skonfigurować automatyczne pobieranie zdjęć, filmów lub plików audio, kliknij
> Ustawienia > Pamięć i dane > Automatyczne pobieranie multimediów.
Tutaj można wybrać, kiedy WhatsApp ma automatycznie pobierać multimedia.
Uwaga: WhatsApp jednoczy siły z innymi usługami, aby wspólnie zapobiegać potencjalnemu przeciążeniu sieci komórkowej podczas pandemii COVID-19. Aby poprawić problemy z przepustowością sieci komórkowej, wyłączyliśmy automatyczne pobieranie dokumentów, filmów i wiadomości audio w niektórych regionach.
Podczas korzystania z danych komórkowych
Wybrane multimedia zostaną automatycznie pobrane, gdy telefon jest połączony z Internetem przez dane sieci komórkowej.
Podczas połączenia z siecią Wi-Fi
Wybrane multimedia zostaną automatycznie pobrane, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi.
Podczas roamingu
Wybrane multimedia zostaną automatycznie pobrane w roamingu.
Uwaga: Przesyłanie danych w roamingu często łączy się z wysokimi kosztami. Włączenie automatycznego pobierania w roamingu może spowodować znaczny wzrost opłat dla operatora komórkowego.
Automatycznie pobrane multimedia pojawią się w Twojej galerii. Aby pobrane multimedia WhatsApp nie pojawiły się w Twojej galerii:
  1. Utwórz plik lub folder .nomedia.
  2. Umieść plik lub folder .nomedia w folderze obrazów, plików dźwiękowych i filmów WhatsApp.
Można to zrobić za pomocą eksploratora plików ze Sklepu Google Play. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć plik .nomedia i multimedia pobrane w WhatsAppie znowu będą wyświetlane w galerii.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie