Jak skonfigurować automatyczne pobieranie?

Android
iPhone
W celu zapewnienia szybkiego dostępu do najnowszych zdjęć, WhatsApp domyślnie pobiera obrazy automatycznie za pomocą połączenia z siecią komórkową.

Aby skonfigurować automatyczne pobieranie zdjęć, filmów oraz plików dźwiękowych, otwórz WhatsApp > dotknij więcej opcji
> Ustawienia > Pamięć i dane > Automatyczne pobieranie multimediów.
Tutaj można wybrać, kiedy WhatsApp ma pobierać multimedia automatycznie.
Uwaga: WhatsApp jednoczy siły z innymi usługami, aby wspólnie zapobiegać potencjalnemu przeciążeniu sieci komórkowej podczas pandemii COVID-19. Aby przeciwdziałać problemom z przepustowością sieci komórkowej, wyłączyliśmy automatyczne pobieranie dokumentów, filmów i wiadomości audio w niektórych regionach.
Przez dane komórkowe
Wybrane multimedia zostaną automatycznie pobrane, gdy telefon jest połączony z Internetem przy użyciu danych sieci komórkowej.
Przez połączenie z siecią Wi-Fi
Wybrane multimedia zostaną automatycznie pobrane, gdy telefon jest połączony z siecią Wi-Fi.
Przez roaming
Wybrane multimedia zostaną automatycznie pobrane w roamingu.
Uwaga: włączenie automatycznego pobierania w roamingu może spowodować znaczny wzrost opłat u operatora komórkowego, gdyż przesyłanie danych w roamingu często wiąże się z wysokimi kosztami.
Multimedia pobrane automatycznie pojawią się w Twojej galerii. Jeśli nie chcesz, aby pobrane multimedia pojawiły się w Twojej galerii, zalecamy utworzenie pliku lub folderu .nomedia w folderze obrazów, plików dźwiękowych i filmów WhatsApp. Można to zrobić za pomocą eksploratora plików ze Sklepu Google Play. Jeśli później zmienisz zdanie, możesz usunąć plik .nomedia, a multimedia pobrane w WhatsApp znowu będą wyświetlane w galerii.
Powiązane źródła:
Jak skonfigurować automatyczne pobieranie na iPhonie?
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie