Ako zastaviť ukladanie médií z aplikácie WhatsApp do galérie telefónu

Akýkoľvek mediálny súbor sa po stiahnutí automaticky uloží do východiskového úložiska vášho telefónu. Možnosť Viditeľnosť médií je spustená ako predvolená možnosť. Funkcia viditeľnosti médií má dopad len na nové médiá prijaté po zapnutí alebo vypnutí tejto funkcie a nevzťahuje sa na staré médiá.
Ak chcete zabrániť tomu, aby sa médiá zo všetkých individuálnych chatov a skupín ukladali do galérie telefónu:
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Nastavenia > Chaty
  .
 3. Vypnite Viditeľnosť médií.
Ako zabrániť ukladaniu médií v konkrétnom individuálnom chate:
 1. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 2. Klepnite na Ďalšie možnosti
  > Zobraziť kontakt alebo Info o skupine.
  • Prípadne klepnite na meno kontaktu alebo tému skupiny.
 3. Klepnite na Viditeľnosť médií > Nie > OK.
Ako vytvoriť súbor .nomedia
Ďalšia možnosť je vytvoriť súbor .nomedia v priečinku s fotografiami z aplikácie WhatsApp. Upozorňujeme, že v galérii sa tak nebudú zobrazovať žiadne fotografie z aplikácie WhatsApp.
 1. Z obchodu Google Play si stiahnite správcu súborov.
 2. V správcovi súborov prejdite do priečinku Images/WhatsApp Images/.
 3. Vytvorte súbor s názvom .nomedia vrátane bodky.
Ak budete chcieť, aby sa vaše fotografie v galérii znovu zobrazovali, stačí odstrániť súbor .nomedia.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie