ไม่สามารถบันทึกข้อความด่วนได้

หากคุณไม่สามารถบันทึกข้อความด่วนได้ ให้ตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎการจัดรูปแบบต่อไปนี้ทั้งหมดหรือไม่
  • จำนวนสูงสุดของข้อความด่วนที่จัดเก็บไว้ได้คือ 50 ข้อความ
  • ความยาวสูงสุดของทางลัดข้อความด่วนคือ 25 ตัว
  • ทางลัดต้องไม่มีช่องว่าง
  • ทางลัดทั้งหมดต้องขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายทับ /
  • จำนวนคีย์เวิร์ดสูงสุดที่อนุญาตต่อหนึ่งข้อความด่วนคือ 3 คีย์เวิร์ด
  • คีย์เวิร์ดต้องไม่มีช่องว่างหรืออักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษรหรือตัวเลข
  • ความยาวสูงสุดของคีย์เวิร์ดหนึ่งคำคือ 15 ตัว
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
วิธีใช้ข้อความด่วน: Android | iPhone
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่