Nemôžem uložiť rýchlu odpoveď

Ak nedokážete uložiť rýchlu odpoveď, overte, či spĺňa všetky nasledujúce pravidlá formátovania:
  • Maximálny počet uložených rýchlych odpovedí je 50.
  • Maximálna dĺžka skratky pre rýchlu odpoveď je 25 znakov.
  • Skratky nemôžu obsahovať medzery.
  • Všetky skratky sa musia začínať štandardnou lomkou /.
  • Maximálny počet povolených kľúčových slov na jednu rýchlu odpoveď je tri.
  • Kľúčové slová nemôžu obsahovať neabecedné ani nečíselné znaky.
  • Maximálna dĺžka jedného kľúčového slova je 15 znakov.
Pomocné zdroje:
Používanie rýchlych odpovedí: Android | iPhone
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie