Tidak dapat menyimpan balasan cepat

Jika anda tidak dapat menyimpan balasan cepat anda, periksa untuk memastikan ia mengikut semua peraturan format berikut.
  • Jumlah maksimum balasan cepat yang disimpan yang dibenarkan adalah 50.
  • Panjang maksimum pintasan balasan cepat adalah 25 aksara.
  • Pintasan tidak boleh mengandungi ruang.
  • Semua pintasan mesti bermula dengan garis miring ke depan /.
  • Jumlah maksimum bagi kata kunci yang dibenarkan hanyalah tiga bagi setiap balasan cepat.
  • Kata kunci tidak boleh mengandungi ruang atau mana-mana aksara bukan abjad dan bukan nombor.
  • Panjang maksimum bagi satu kata kunci adalah 15 aksara.
Sumber berkaitan:
Cara menggunakan balasan cepat: Android | iPhone
Adakah jawapan ini menjawab pertanyaan anda?
Ya
Tidak