Nedaří se mi uložit rychlou odpověď

Pokud se vám nedaří uložit rychlou odpověď, ujistěte se, že dodržuje všechna pravidla formátování uvedená níže:
  • Uložit si můžete maximálně 50 rychlých odpovědí.
  • Maximální délka zkratky rychlých odpovědí je 25 znaků.
  • Zkratky nesmí obsahovat mezery.
  • Všechny zkratky musí začínat lomítkem /.
  • Pro každou zkratku je povoleno použít maximálně tři klíčová slova.
  • Klíčová slova nesmí obsahovat mezery ani jiné znaky než písmena a číslice.
  • Maximální délka každého klíčového slova je 15 znaků.
Další informace:
Jak používat rychlé odpovědi na zařízeních typu: Android | iPhone
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne