Uskutočnenie skupinového hlasového hovoru

Pomocou skupinových hovorov vo WhatsApp môžu spolu naraz komunikovať až ôsmi účastníci, a to úplne zdarma. Pri hovoroch aplikácia používa internetové pripojenie vášho telefónu namiesto predplatených minút v rámci vášho mobilného paušálu. Dátové pripojenie môže byť spoplatnené. Pri prichádzajúcom skupinovom hovore sa na obrazovke prichádzajúceho hlasového hovoru vo WhatsApp zobrazia účastníci hovoru. Prvý kontakt v zozname je účastník, ktorý vás pridal do hovoru. História skupinových hovorov je k dispozícii na karte HOVORY. Klepnutím na históriu hovoru môžete zobraziť jednotlivých účastníkov daného hovoru. Môžete sa tiež pripojiť k zmeškaným hovorom, ak ešte prebiehajú.
Uskutočnenie skupinového hlasového hovoru
Ako uskutočniť skupinový hlasový hovor zo skupiny
 1. Otvorte chat so skupinou, v rámci ktorej chcete uskutočniť hlasový hovor.
 2. Ak má skupinový chat 33 alebo viac účastníkov, klepnite na ikonu Skupinový hovor
  .
  • Ak má skupinový chat 32 alebo menej účastníkov, klepnite na ikonu Hlasový hovor
   a potvrďte svoje rozhodnutie. K hovoru sa môže pripojiť prvých sedem ľudí, ktorí hovor prijmú. Zúčastniť sa ho môžu len účastníci danej skupiny.
 3. Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
Ako uskutočniť skupinový hlasový hovor z karty HOVORY
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu HOVORY.
 2. Klepnite na ikonu Nový hovor
  > Nový skupinový hovor.
 3. Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
Ako uskutočniť skupinový hlasový hovor z individuálneho chatu
 1. Otvorte individuálny chat s kontaktom, ktorému chcete zavolať.
 2. Klepnite na ikonu Hlasový hovor
  .
 3. Keď kontakt prijme hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  > Pridať účastníka.
 4. Vyhľadajte ďalší kontakt, ktorý chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na PRIDAŤ.
 5. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, klepnite na Pridať účastníka.
Pripojenie sa ku skupinovému hlasovému hovoru
Ako sa pripojiť k prichádzajúcemu skupinovému hlasovému hovoru
 1. Keď vás niekto pozve, aby ste sa pripojili ku skupinovému hlasovému hovoru, dostanete upozornenie.
 2. Ak sa nemôžete pripojiť, klepnite na Ignorovať. Ak chcete otvoriť obrazovku s informáciami o hovore, klepnite na Pripojiť sa.
 3. Na obrazovke s informáciami o hovore si môžete prezrieť zoznam účastníkov hovoru a ďalších pozvaných.
 4. Ak sa chcete k hovoru pripojiť, klepnite na Pripojiť sa.
 5. Kým prebieha hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  . Otvorí sa vám obrazovka s informáciami o hovore.
  • Klepnutím na Pridať účastníka pridáte do hovoru ďalšie kontakty.
  • Klepnutím na ZAZVONIŤ odošlete upozornenie ľuďom, ktorí už boli pozvaní.
Ako sa pripojiť k zmeškanému skupinovému hovoru
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu HOVORY.
 2. Ak sa chcete pripojiť k hovoru, ktorý sa začal v skupinovom chate, otvorte príslušný chat a klepnite na Pripojiť sa.
 3. Ak hovor, ku ktorému sa chcete pripojiť, stále prebieha, klepnite naň. Otvorí sa obrazovka s informáciami o danom hovore.
 4. V ponuke hovoru klepnite na Pripojiť sa.
Upozornenie:
 • Pred uskutočnením alebo prijatím skupinového hlasového hovoru sa uistite, že vy aj vaše kontakty máte dobré internetové pripojenie. Kvalita hlasového hovoru bude závisieť od kvality pripojenia kontaktu s najhorším pripojením.
 • Počas skupinového hlasového hovoru nebudete môcť prepnúť hovor na videohovor.
 • Počas prebiehajúceho skupinového hlasového hovoru nemôžete odstrániť kontakt. Kontakt sa odpojí od hovoru, až keď zavesí.
 • Aj keď sa môžete zúčastniť skupinového hlasového hovoru s kontaktom, ktorý ste zablokovali, do hovoru nemôžete pridať kontakt, ktorý ste zablokovali vy, ani kontakt, ktorý zablokoval vás. Ak vám zavolá blokovaný kontakt, s ktorým nechcete hovoriť, môžete hovor ignorovať.
 • Cez WhatsApp nemožno volať na núdzové čísla (ako je napríklad 112 v Európe). Ak potrebujete volať na núdzové čísla, použite iné komunikačné prostriedky.
Pomocné zdroje:
 • Uskutočnenie hlasového hovoru: Android | iPhone
 • Uskutočnenie skupinového hlasového hovoru: iPhone
Pomohlo vám to?
Áno
Nie