Skupinové hovory

Skupinové hovory v aplikaci WhatsApp umožňují zdarma vzájemné spojení až osmi účastníkům zároveň. Namísto minut paušálu využívá aplikace při hovorech internetové připojení vašeho telefonu. Datové připojení může být zpoplatněno. Při příchozím skupinovém hovoru se vám na obrazovce příchozího skupinového hovoru WhatsApp zobrazí kontakty, které se hovoru právě účastní. Jako první bude uveden účastník, který vás k hovoru přidal. Historii skupinových hovorů najdete v záložce HOVORY. Klepnutím na historii hovorů si můžete prohlédnout jednotlivé účastníky konkrétního hovoru. Můžete se také připojit ke zmeškaným hovorům, které stále probíhají.
Jak zahájit skupinový hovor
Chcete-li skupinový hovor zahájit ze skupinového chatu:
 1. Otevřete skupinu, ve které chcete hovor uskutečnit.
 2. Má-li váš skupinový chat 33 a více účastníků, klepněte na ikonu skupinového hovoru
  .
  • Má-li váš skupinový chat 32 či méně účastníků, klepněte na ikonu hlasového hovoru
   a svou volbu potvrďte. K hovoru se může připojit prvních sedm osob, které hovor přijmou. Zúčastnit se mohou pouze členové skupiny.
 3. Vyhledejte kontakty, které chcete k hovoru přidat, a klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
Chcete-li skupinový hovor zahájit ze záložky HOVORY:
 1. Otevřete WhatsApp a klepněte na záložku HOVORY.
 2. Klepněte na Nový hovor
  > Nový skupinový hovor.
 3. Vyhledejte kontakty, které chcete k hovoru přidat, a klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
Chcete-li skupinový hovor zahájit z individuálního chatu:
 1. Otevřete individuální chat s jedním z kontaktů, se kterými chcete hovořit.
 2. Klepněte na ikonu hlasového hovoru
  .
 3. Poté, co kontakt hovor přijme, klepněte na ikonu šipky
  > Přidat účastníka.
 4. Vyhledejte další kontakt, který chcete k hovoru přidat, a klepněte na PŘIDAT.
 5. Chcete-li přidat více kontaktů, klepněte na Přidat účastníka.
Jak se připojit ke skupinovému hovoru
Chcete-li se připojit k příchozímu skupinovému hovoru:
 1. Pozve-li vás některý z vašich kontaktů ke skupinovému hovoru, obdržíte oznámení.
 2. Pokud se zrovna nemůžete připojit, klepněte na Ignorovat. Chcete-li otevřít obrazovku s informacemi o hovoru, klepněte na Připojit se.
 3. Na této obrazovce si následně můžete prohlédnout účastníky hovoru a ostatní pozvané uživatele.
 4. Chcete-li se k hovoru připojit, klepněte na Připojit se.
 5. V průběhu hovoru můžete také klepnout na ikonu šipky
  a rozbalit tak obrazovku s informacemi o hovoru.
  • Klepnutím na Přidat účastníka můžete k hovoru přidat další kontakty.
  • Klepnutím na PROZVONIT můžete probíhající hovor připomenout uživatelům, kteří už k hovoru byli pozváni.
Chcete-li se připojit ke zmeškanému skupinovému hovoru:
 1. Otevřete WhatsApp a klepněte na záložku HOVORY.
 2. Pokud byl hovor zahájen ze skupinového chatu, můžete se do něj připojit otevřením daného chatu a klepnutím na Připojit se.
 3. Pokud hovor stále probíhá, klepněte na něj. Zobrazí se vám obrazovka s informacemi o hovoru.
 4. V nabídce hovoru klepněte na Připojit se.
Upozornění:
 • Než zahájíte nebo přijmete skupinový hovor, ujistěte se, že spolu s kontakty ve skupinovém hovoru máte stabilní internetové připojení. Kvalita hovoru bude záviset na účastníkovi hovoru s nejslabším internetovým připojením.
 • Skupinový hovor není možné v jeho průběhu přepnout na videohovor.
 • Během skupinového hovoru také nemůžete nikoho z kontaktů odebrat. Účastníci budou z hovoru odpojeni pouze v případě, že sami zavěsí.
 • Přestože je možné účastnit se skupinového hovoru s blokovanými kontakty, nemůžete do hovoru přidat kontakt, který jste zablokovali, nebo který si zablokoval vás. Nechcete-li se hovoru s blokovaným kontaktem účastnit, můžete hovor ignorovat.
 • Přes aplikaci WhatsApp není možné volat na linky tísňového volání (např. 112 apod.). Potřebujete-li volat na tyto linky, musíte využít jiný způsob telefonní komunikace.
Další informace:
 • Přečtěte si o hlasových hovorech na zařízeních typu: Android | iPhone
 • Přečtěte si o skupinových hovorech na dalších zařízeních: iPhone
Bylo to užitečné?
Ano
Ne