ทำไมฉันจึงไม่ได้ยินข้อความเสียงหรือวิดีโอ

iPhone
WhatsApp จะเล่นข้อความเสียงผ่านลำโพงหรือถ้าคุณยกโทรศัพท์ขึ้นมาใกล้หูของคุณ ข้อความจะเล่นผ่านตัวรับสัญญาณ เมื่อยกโทรศัพท์ขึ้นมาใกล้หูของคุณ พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์จะถูกสัมผัสและหน้าจอจะปิด เหมือนกับตอนคุณอยู่ในสายโทรศัพท์ หากคุณต้องการปรับระดับเสียงขณะที่ฟังข้อความ โปรดถือโทรศัพท์ให้ชิดกับหูของคุณและปรับระดับเสียง
โทรศัพท์ของคุณมีการตั้งค่าระดับเสียงแยกจากกันสำหรับการแจ้งเตือน การเล่นสื่อผ่านลำโพง ระดับเสียงตัวรับ และระดับเสียงหูฟัง และการตั้งค่าอาจจะแตกต่างกันระหว่างแอป หากคุณไม่ได้ยินเสียงของสื่อ เพียงลองกดปุ่มเพิ่มระดับเสียงที่ด้านข้างของโทรศัพท์ขณะเล่นสื่อ อาจเป็นไปได้ว่าการตั้งค่าระดับเสียงสำหรับเอาต์พุตที่ใช้อยู่ถูกลดระดับเสียงไว้
หากพบว่าหน้าจอของคุณเป็นสีดำและไม่สามารถได้ยินข้อความเสียงผ่านลำโพง อาจเป็นไปได้ว่านิ้วมือหรือส่วนของมือคุณบังเอิญไปโดนพร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์ โปรดลองขยับมือคุณอีกครั้ง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่