לא ניתן לשמוע הודעות קוליות, שמע של עדכון סטטוס או סרטונים

אם אתם לא מצליחים לשמוע הודעות קוליות, שמע של עדכוני סטטוס או סרטונים, מומלץ:
להגביר את עוצמת הקול של הטלפון

בדקו שעוצמת הקול של הטלפון לא נמוכה או מושתקת: הגבירו את עוצמת הקול של הרמקולים בטלפון ונסו שוב.
אי אפשר להפעיל עדכון סטטוס שכולל סרטון עם שמע כשהמכשיר במצב רטט או שקט: נסו להגביר את עוצמת הקול או להוציא את הטלפון ממצב רטט או שקט.
אם אתם משתמשים באוזניות עם כפתור או מחוון השתקה, ודאו שהאוזניות לא כבויות.
לבדוק את חיישן הקרבה של הטלפון

‏WhatsApp משתמשת בחיישן קרבה של הטלפון כדי להפעיל את השמע דרך האוזנייה כשמצמידים את הטלפון לאוזן, ובכל זאת, חלק ממגיני המסך והכיסויים עלולים לשבש את הפעולה. חשוב לבדוק שההודעה הקולית או הסרטון מושמעים דרך האוזנייה של הטלפון ולא דרך הרמקול.
אם המסך נכבה ואתם לא שומעים הודעות קוליות דרך הרמקול, יכול להיות שחיישן הקרבה מופעל בטעות באמצעות מגע היד או האצבעות שלכם. כדאי לנסות לשנות את האחיזה או את מגע האצבעות ולהפעיל שוב את השמע.
אם הבעיה ממשיכה, אפשר לנסות לבצע שיחת טלפון מהטלפון כאשר חיישן הקרבה לא מכוסה. אם המסך נכבה באופן מיידי, ייתכן שיש בעיה בחיישן הקרבה של הטלפון או בתוכנת הטלפון.
לבדוק אם קיימים התקני Bluetooth מחוברים

יכול להיות שההודעה הקולית או הסרטון מופעלים באמצעות התקן Bluetooth שמחובר לטלפון שלכם. אם וידאתם שאין התקן שמע קווי שמחובר לטלפון שלכם, היכנסו להגדרות הטלפון וכבו את הקישוריות של ה-Bluetooth.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא