วิธีส่ง GIF

วิธีส่ง GIF
คุณสามารถส่ง GIF ไปยังแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่มใน WhatsApp ได้
 1. เปิด WhatsApp
 2. เปิดแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม
 3. แตะสติกเกอร์
  > GIF
 4. จากนั้น คุณจะสามารถแตะตัวเลือกต่อไปนี้ได้
  • ค้นหา
   เพื่อค้นหา GIF ที่เฉพาะเจาะจง
  • ล่าสุด
   เพื่อดู GIF ที่ใช้ล่าสุด
  • รายการโปรด
   เพื่อดู GIF ในรายการโปรดหรือ GIF ที่ติดดาวไว้
 5. เลือกและแตะ GIF ที่ต้องการส่ง
 6. แตะส่ง
การเพิ่ม GIF ไปยังรายการโปรด
คุณสามารถเพิ่ม GIF ไปยังรายการโปรดเพื่อใช้งานได้อย่างรวดเร็วในภายหลัง
 • หากต้องการเพิ่ม GIF ไปยังรายการโปรดในแชท ให้แตะ GIF ค้างไว้ในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม > แตะติดดาว
 • หากต้องการเพิ่ม GIF ไปยังรายการโปรดในเมนู GIF > ให้แตะเพิ่มไปยังรายการโปรด
การลบ GIF ออกจากรายการโปรด
 • แตะรายการโปรด
  > แตะ GIF ค้างไว้ > แตะลบออกจากรายการโปรด
คำตอบนี้มีประโยชน์หรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่