Posielanie animácií GIF

Posielanie animácií GIF
Animácie GIF môžete posielať v individuálnych aj skupinových chatoch vo WhatsApp.
 1. Otvorte WhatsApp.
 2. Otvorte individuálny alebo skupinový chat.
 3. Klepnite na ikonu Nálepky
  > GIF.
 4. Potom klepnite na niektorú z týchto ikon:
  • Hľadať
   , ak chcete vyhľadať konkrétnu animáciu GIF.
  • Nedávne
   , ak si chcete vybrať spomedzi naposledy odoslaných animácií GIF.
  • Obľúbené
   , ak chcete zobraziť svoje obľúbené animácie GIF alebo tie, ktoré ste označili hviezdičkou.
 5. Vyberte si animáciu GIF, ktorú chcete odoslať, a klepnite na ňu.
 6. Klepnite na ikonu Odoslať
  .
Ako pridať animáciu GIF medzi obľúbené
Animácie GIF môžete pridať do svojho zoznamu Obľúbené, aby ste ich neskôr rýchlejšie našli.
 • Ak chcete ako obľúbenú označiť animáciu GIF v individuálnom alebo skupinovom chate, podržte na nej prst a klepnite na ikonu Označiť
  .
 • Ak chcete ako obľúbenú označiť animáciu GIF v ponuke animácií, podržte na nej prst a klepnite na Pridať k obľúbeným.
Ako odstrániť animáciu GIF z obľúbených
 • Klepnite na ikonu Obľúbené
  > podržte prst na príslušnej animácii GIF a potom klepnite na Odobrať z obľúbených.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie