Jak wysyłać pliki GIF?

Jak wysyłać pliki GIF?
Pliki GIF można wysyłać do czatów indywidualnych lub grupowych w WhatsApp.
 1. Otwórz WhatsApp.
 2. Otwórz czat indywidualny lub grupowy.
 3. Stuknij Naklejki
  > GIF.
 4. Następnie stuknij:
  • Wyszukaj
   , aby wyszukać określony plik GIF.
  • Ostatnie
   , aby wyświetlić ostatnio używane pliki GIF.
  • Ulubione
   , aby wyświetlić ulubione lub oznaczone gwiazdką pliki GIF.
 5. Wybierz i stuknij plik GIF do wysłania.
 6. Stuknij Wyślij
  .
Dodawanie pliku GIF do ulubionych
Pliki GIF można dodawać do Ulubionych, aby mieć do nich szybki dostęp.
 • Aby oznaczyć plik GIF jako ulubiony w czacie, stuknij i przytrzymaj plik GIF w czacie indywidualnym lub grupowym > stuknij Oznacz gwiazdką
  .
 • Aby oznaczyć plik GIF jako ulubiony z poziomu menu plików GIF, stuknij i przytrzymaj plik GIF > stuknij Dodaj do ulubionych.
Usuwanie plików GIF z ulubionych
 • Stuknij Ulubione
  > stuknij i przytrzymaj plik GIF > stuknij Usuń z ulubionych.
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie