GIF फाइल्स कशा पाठवाव्यात

GIF फाइल्स कशा पाठवाव्यात
तुम्ही WhatsApp वरील वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅटवर GIF फाइल्स पाठवू शकता.
 1. WhatsApp उघडा.
 2. वैयक्तिक किंवा ग्रुप चॅट उघडा.
 3. स्टिकर्स
  > GIF यावर टॅप करा.
 4. त्यानंतर हे करा:
  • एखाद्या विशिष्ट GIF चा शोध घेण्यासाठी शोध
   वर टॅप करा.
  • अलीकडेच वापरलेल्या GIF फाइल्स पाहण्यासाठी अलीकडील
   वर टॅप करा.
  • तुमच्या आवडत्या किंवा तारांकित GIF फाइल्स पाहण्यासाठी आवडीचे
   वर टॅप करा.
 5. तुम्हाला पाठवायची आहे ती GIF फाइल निवडा आणि त्यावर टॅप करा.
 6. पाठवा
  वर टॅप करा.
एखादी GIF फाइल 'आवडीचे' मध्ये जोडणे
एखादी GIF फाइल नंतर पटकन वापरता यावी यासाठी आवडीचे मध्ये जोडता येते.
 • एखाद्या चॅटमधील GIF फाइलला 'आवडीचे' मध्ये जोडण्यासाठी त्या GIF वर टॅप करून धरून ठेवा आणि तारांकित करा
  वर टॅप करा.
 • GIF मेनूमधील एखाद्या GIF फाइलला 'आवडीचे' मध्ये जोडण्यासाठी त्या GIF वर टॅप करून धरून ठेवा आणि 'आवडीचे' मध्ये जोडा वर टॅप करा.
एखादी GIF फाइल 'आवडीचे' मधून काढून टाकणे
 • आवडीचे
  वर टॅप करा, काढून टाकायची आहे त्या GIF वर टॅप करून धरून ठेवा आणि 'आवडीचे' मधून काढून टाका वर टॅप करा.
हे मदतीचे होते का?
होय
नाही