نحوه ارسال فایل GIF

نحوه ارسال فایل GIF
می‌توانید GIFها را به گفتگوهای فردی یا گروهی در واتساپ ارسال کنید.
 1. واتساپ را باز کنید.
 2. یکی از گفتگوهای فردی یا گروهی را باز کنید.
 3. روی عکس برگردان‌ها
  > GIF ضربه بزنید.
 4. سپس می‌توانید:
  • جستجو
   را برای جستجوی یک GIF خاص،
  • موارد اخیر
   را برای دیدن GIFهای اخیراً استفاده شده،
  • علاقه‌مندی‌ها
   را برای دیدن GIFهای محبوب یا ستاره‌دار، بزنید.
 5. GIFای را که می‌خواهید بفرستید، انتخاب کنید و روی آن بزنید.
 6. ارسال
  را بزنید.
به علاقه‌مندی‌ها GIF اضافه کنید
می‌توانید برای دسترسی سریع در آینده، GIF به علاقه‌مندی‌ها اضافه کنید.
 • برای افزودن GIF داخل گفتگو به علاقه‌مندی‌ها، روی GIF در گفتگوی فردی یا گروهی بزنید و نگه دارید > ستاره‌دار
  را بزنید.
 • برای افزودن GIF در منوی GIF به علاقه‌مندی‌ها، روی GIF بزنید و نگه دارید > افزودن به علاقه‌مندی‌ها را بزنید.
حذف کردن GIF از علاقه‌مندی‌ها
 • علاقه‌مندی‌ها
  > را بزنید، روی GIF بزنید و نگه دارید > حذف از علاقه‌مندی‌ها را بزنید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر