लेबल्स कशी वापरावीत

Android
iPhone
लेबल्स तुम्हाला तुमची चॅट्स आणि मेसेजेस संगतवार लावण्यात व झटपट शोधण्यात मदत करू शकतात. तुम्ही विविध रंगांची किंवा नावांची लेबल्स तयार करू शकता आणि ती मेसेजला अथवा संपूर्ण चॅटला जोडू शकता.
लेबल्स तयार करणे
 1. सेटिंग्ज वर टॅप करा.
 2. बिझनेस टूल्स > लेबल > नवीन लेबल जोडा यावर टॅप करा.
 3. लेबलचे नाव एंटर करा > सेव्ह करा वर टॅप करा.
किंवा, चॅट्स वर टॅप करा आणि तुमच्या स्क्रीनवर खाली स्वाइप करा. त्यानंतर, लेबल्स > नवीन लेबल जोडा यावर टॅप करा > लेबलचे नाव एंटर करा > सेव्ह करा वर टॅप करा.
टीप: तुम्ही कमाल २० लेबल्स तयार करू शकता.
चॅट किंवा मेसेजला लेबल जोडणे
 • चॅट: चॅटवर डावीकडे स्वाइप करा > अधिक > चॅटला लेबल लावा यावर टॅप करा > तुम्ही लावू इच्छिता ती लेबल्स निवडा.
 • मेसेज: मेसेजवर टॅप करा आणि धरून ठेवा > लेबल वर टॅप करा > तुम्ही लावू इच्छिता ती लेबल्स निवडा.
टीप: चॅटवर एकाहून अधिक लेबल्स लावलेली असल्यास, लेबल्स एकाशेजारी एक अशा स्वरूपात दिसतील. मेसेजला एकाहून अधिक लेबल्स जोडल्यास, लेबल्स स्टॅक केलेल्या रूपात दिसतील.
लेबल जोडलेला आशय शोधणे
 1. चॅट्स वर टॅप करा > खाली स्वाइप करा > लेबल्स वर टॅप करा.
 2. लेबलवर टॅप करा.
चॅट्स स्क्रीनवरून, सर्व संलग्न लेबल्स पाहण्यासाठी तुम्ही ग्राहकाच्या प्रोफाइल फोटोवर किंवा ग्रुप आयकॉनवरदेखील टॅप करू शकता.
बिझनेसशी संबंधित टीप: चॅट्सना "नवीन ग्राहक" आणि "पुन्हा आलेला ग्राहक" अशी लेबल्स दिल्यामुळे तुम्हाला तुमच्या ग्राहकांच्या खर्च करण्याच्या सवयींचा माग ठेवण्यात मदत होते.
लेबल्स व्यवस्थापित करणे
चॅट्स वर टॅप करा आणि तुमच्या स्क्रीनवर खाली स्वाइप करा. त्यानंतर, लेबल्स वर टॅप करा. तुम्ही पुढील बदल करू शकता:
 • लेबल संपादित करणे: लेबल > संपादित करा यावर टॅप करा.
 • लेबलचा रंग बदलणे: लेबल > संपादित करा वर टॅप करा >
  वर टॅप करा > रंग निवडा > सेव्ह करा वर टॅप करा.
 • लेबल हटवणे: लेबल > संपादित करा > लेबल हटवा > हटवा यावर टॅप करा.
तुमच्या प्रश्नाचे उत्तर मिळाले?
होय
नाही