Zobrazuje se mi upozornění „Čeká se na tuto zprávu. Může to chvíli trvat.“

Výše uvedené upozornění se vám příležitostně může zobrazit namísto obsahu zprávy, kterou vám odeslal někdo z vašich kontaktů. Z důvodu koncového šifrování může být potřeba na doručení zprávy počkat, protože telefon daného kontaktu není připojený k internetu. To může nastat v případě, kdy jste si vy nebo osoba, se kterou komunikujete, nedávno aplikaci WhatsApp přeinstalovali nebo používáte starší verzi.
Chcete-li tento proces urychlit:
Více informací o koncovém šifrování naleznete v naší bílé knize a v tomto článku.
Zodpověděli jsme vaši otázku?
Ano
Ne