Posielanie reakcií na správu

Na správy v individuálnych a skupinových chatoch môžete reagovať pomocou emoji. Klepnutím na emoji reakcií pod správou môžete zobraziť všetky reakcie na správu.
Upozornenie:
 • K správe môžete pridať iba jednu reakciu.
 • Reakcie na miznúce správy sa stratia spolu s miznúcou správou.
 • Reakcie ani počty reakcií nie je možné skryť.
 • Príjemcovia môžu zbadať vašu reakciu, než ju odoberiete alebo ak sa ju nepodarí odstrániť. O neúspešnom odobraní reakcie sa nezobrazí žiadne upozornenie.
Pridanie reakcie na správu
Keď pridáte reakciu, oznámenie dostane iba odosielateľ správy, na ktorú reagujete.
 1. Podržte prst na správe.
 2. Klepnutím vyberte jeden zo zobrazených symbolov emoji alebo klepnutím na ikonu
  vyberte iný symbol emoji na klávesnici.
Zmena reakcie
Svoju reakciu môžete zmeniť.
 1. Podržte prst na správe, na ktorú ste reagovali.
 2. Vyberte iný symbol emoji alebo klepnutím na ikonu
  vyberte odlišný symbol emoji na klávesnici.
Odobranie reakcie
Svoju reakciu na správu môžete odobrať. Ak odoberiete svoju reakciu, odosielateľ správy nedostane žiadne oznámenie.
 1. Podržte prst na správe, na ktorú ste reagovali, alebo klepnite na reakciu.
 2. Klepnite na symbol emoji a odoberte ho.
Pomohlo vám to?
Áno
Nie