כיצד לשלוח תגובות אמוג'י בהודעות

ניתן להוסיף תגובות אמוג'י להודעות בצ'אטים פרטיים וקבוצתיים. בהקשה על האמוג'י שמתחת להודעה תוכלו לראות את כל תגובות האמוג'י שנוספו לה.
שימו לב:
 • לכל הודעה אפשר להוסיף תגובת אמוג'י אחת בלבד.
 • תגובת אמוג'י שנוספה להודעה זמנית תיעלם כשההודעה תיעלם.
 • לא ניתן להסתיר תגובות אמוג'י או ספירה של תגובות אמוג'י.
 • נמענים יכולים לראות תגובת אמוג'י שהוספתם לפני הסרתה, או אם ההסרה נכשלה. לא תקבלו התראה כשהסרה של תגובת אמוג'י נכשלה.
הוספת תגובה להודעה
רק שולח ההודעה שעליה הגבתם באמוג'י יקבל על כך התראה.
 1. לחצו לחיצה ארוכה על הודעה.
 2. כדי לבחור אמוג'י, הקישו על אחד מסמלי האמוג'י שמוצגים או הקישו על
  כדי לבחור אמוג'י מהמקלדת.
החלפת תגובה
ניתן להחליף את תגובת האמוג'י שהוספתם, באחת אחרת.
 1. לחצו לחיצה ארוכה על הודעה שהוספתם לה אמוג'י.
 2. הקישו על אמוג'י אחר, או על
  כדי לבחור אמוג'י אחר מהמקלדת.
הסרת תגובה
ניתן להסיר תגובת אמוג'י שהוספתם להודעה. אם תסירו מהודעה את תגובת האמוג'י שהוספתם, לא תישלח על כך התראה לשולח ההודעה.
 1. לחצו לחיצה ארוכה על ההודעה שהוספתם לה תגובה או הקישו על התגובה.
 2. כדי להסיר אמוג'י שהוספתם, הקישו עליו.
האם זה עזר?
כן
לא