نحوه ارسال واکنش به پیام

می‌توانید به پیام‌های ارسال‌شده در گفتگوهای فردی و گروهی با شکلک واکنش نشان دهید. می‌توانید با ضربه زدن روی شکلک واکنش‌ها در زیر پیام، همه واکنش‌ها به آن پیام را مشاهده کنید.
توجه:
 • فقط می‌توانید یک واکنش به هر پیام اضافه کنید.
 • هنگامی که پیام مدت‌دار ناپدید شود، واکنش‌ها به آن پیام نیز ناپدید می‌شود.
 • پنهان کردن واکنش‌ها یا تعداد آن‌ها ممکن نیست.
 • ممکن است گیرندگان پیش از آنکه واکنش را حذف کنید، یا درصورت موفقیت‌آمیز نبودن حذف، واکنشتان را ببینند. اگر حذف واکنش موفقیت‌آمیز نباشد، اعلان دریافت نخواهید کرد.
افزودن واکنش به پیام
وقتی واکنش اضافه می‌کنید، فقط فرستنده پیامی که به آن واکنش نشان داده‌اید، اعلان دریافت خواهد کرد.
 1. پیام موردنظر را چند ثانیه فشار دهید.
 2. برای انتخاب یکی از شکلک‌های نمایش‌داده‌شده، روی آن ضربه بزنید یا با ضربه زدن روی
  ، شکلک دلخواه را از صفحه‌کلیدتان انتخاب کنید.
تغییر واکنش
می‌توانید واکنشتان را به واکنش دیگری تغییر دهید.
 1. پیامی را که به آن واکنش نشان داده‌اید چند ثانیه فشار دهید.
 2. روی شکلک متفاوتی ضربه بزنید یا با ضربه زدن روی
  ، شکلک متفاوتی را از صفحه‌کلیدتان انتخاب کنید.
حذف واکنش
می‌توانید واکنشتان به پیام را حذف کنید. اگر واکنشتان را حذف کنید، اعلانی به فرستنده پیام ارسال نخواهد شد.
 1. پیامی را که به آن واکنش نشان داده‌اید چند ثانیه فشار دهید یا روی واکنش ضربه بزنید.
 2. برای حذف شکلکی که با آن واکنش نشان داده‌اید، روی آن شکلک ضربه بزنید.
آیا این مفید بود؟
بله
خیر