เกี่ยวกับการซิงค์ WhatsApp Business กับเพจ Facebook

คุณสามารถเชื่อมโยงเพจ Facebook กับบัญชี WhatsApp Business ซึ่งจะช่วยให้คุณซิงค์ข้อมูลธุรกิจจากเพจ Facebook ไปยังบัญชี WhatsApp Business ได้
หากต้องการเชื่อมโยงบัญชี WhatsApp Business ผู้ใช้ต้องมีสิ่งต่อไปนี้
  • เพจ Facebook สำหรับธุรกิจของผู้ใช้
  • บัญชีบนแอป WhatsApp Business
  • แอป WhatsApp Business และแอป Facebook สำหรับมือถือเวอร์ชันล่าสุด
เพจ Facebook จะซิงค์ข้อมูลธุรกิจกับบัญชี WhatsApp Business โดยอัตโนมัติหลังจากเชื่อมโยงแล้ว
เมื่อเปิดใช้งานการซิงค์ ข้อมูลต่อไปนี้จากเพจ Facebook ที่เชื่อมโยงไปยังส่วนโปรไฟล์ธุรกิจของคุณบนแอป WhatsApp Business จะได้รับการซิงค์โดยอัตโนมัติ:
  • เวลาทำการ
  • ที่อยู่
  • คำอธิบาย
  • หมวดหมู่
  • URL เว็บไซต์
  • อีเมล
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่