Synchronizácia aplikácie WhatsApp Business so stránkami na Facebooku

Stránku na Facebooku môžete prepojiť s účtom v aplikácii WhatsApp Business. Potom môžete synchronizovať informácie o spoločnosti z tejto facebookovej stránky s účtom v aplikácii WhatsApp Business.
Na prepojenie účtu v aplikácii WhatsApp Business musia používatelia mať:
  • facebookovú stránku svojej spoločnosti,
  • účet v aplikácii WhatsApp Business,
  • najnovšie verzie oboch mobilných aplikácií.
Po prepojení sa budú automaticky synchronizovať informácie o spoločnosti zo stránky na Facebooku s účtom v aplikácii WhatsApp Business.
Kým je zapnutá synchronizácia, v aplikácii WhatsApp Business sa automaticky vyplnia časti profilu spoločnosti týmito informáciami z prepojenej stránky na Facebooku:
  • otváracie hodiny,
  • adresa,
  • popis,
  • kategória,
  • adresa webstránky,
  • e-mail.
Pomocné zdroje
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie