Informacje o integracji Sklepów na Facebooku z aplikacją WhatsApp Business

WhatsApp stara się zapewnić użytkownikom biznesowym narzędzia handlowe, aby pomóc im rozwijać swoje firmy. Z doświadczenia wiemy, że firmy potrzebują spójnych rozwiązań, aby móc prezentować swoje towary i usługi.
Dlatego od 28 września 2022 roku użytkownicy biznesowi nie mogą już wyświetlać mobilnej witryny swojego sklepu w aplikacji WhatsApp Business. Od tej pory domyślnym narzędziem sprzedaży będzie katalog w aplikacji WhatsApp Business. Ta zmiana nie wpłynie na witrynę Twojego Sklepu na Facebooku ani Instagramie. Nadal możliwe będzie także przekierowywanie osób zainteresowanych sklepem na Facebooku do kontaktu z Tobą na WhatsApp.
Konfiguracja katalogu
Aby przejście było jak najbardziej płynne i bezproblemowe, zalecamy skonfigurowanie katalogu.
Użytkownicy, którzy mieli katalog przed integracją z mobilną witryną sklepu
Jeśli użytkownik miał już katalog w aplikacji WhatsApp Business przed włączeniem integracji z mobilną witryną sklepu, ustawienie widoczności witryny sklepu na Ukryta automatycznie przywróci katalog w WhatsApp do stanu sprzed integracji z mobilną witryną sklepu. Produkty dodane do witryny sklepu po włączeniu integracji nie będą przenoszone do aplikacji WhatsApp Business. Dowiedz się, jak zmienić widoczność mobilnej witryny sklepu w sekcji „Usuwanie sklepu z WhatsApp” z tego artykułu.
Uwaga: Ustawienie widoczności witryny sklepu na Ukryta jest nieodwracalne. Po ukryciu witryny sklepu żaden z produktów w witrynie nie będzie dostępny w WhatsApp.
Użytkownicy, którzy nie mieli katalogu przed integracją z mobilną witryną sklepu
Jeśli użytkownik nie miał katalogu w aplikacji WhatsApp Business przed włączeniem integracji z mobilną witryną sklepu, żadna witryna sklepu nie zostanie przeniesiona do aplikacji WhatsApp Business. Aby nadal prezentować swoje produkty i usługi w WhatsApp, zalecamy utworzenie katalogu w WhatsApp. Dowiedz się, jak utworzyć i prowadzić katalog: Android | iPhone| WhatsApp Web i WhatsApp na pulpit.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie