เกี่ยวกับการเห็นว่ามีหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอยู่แล้วใน WhatsApp

บัญชี WhatsApp ทั้งหมดจะผูกกับหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เนื่องจากเป็นเรื่องปกติที่ผู้ให้บริการมือถือจะนำหมายเลขโทรศัพท์กลับมาใช้ใหม่ อาจเป็นไปได้ว่าเจ้าของเดิมของหมายเลขโทรศัพท์ปัจจุบันของคุณเคยใช้ WhatsApp มาก่อน
หากเจ้าของเดิมของหมายเลขโทรศัพท์ของคุณไม่ได้ลบบัญชี WhatsApp คุณและผู้ติดต่ออาจเห็นหมายเลขโทรศัพท์ของคุณใน WhatsApp ก่อนที่จะเปิดใช้งานบัญชีใหม่ คุณอาจเห็นรูปโปรไฟล์ของคนอื่นและส่วนข้อมูลที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ของคุณอีกด้วย
แต่ไม่ต้องกังวล กรณีนี้หมายความว่าบัญชีก่อนหน้าไม่ได้ถูกลบเท่านั้น ข้อมูลเก่าจึงยังคงอยู่ในระบบ ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเจ้าของเดิมของหมายเลขโทรศัพท์สามารถเข้าถึงบัญชี WhatsApp ที่คุณเปิดใช้งานด้วยหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ของคุณได้ การสนทนาและข้อมูล WhatsApp อื่นๆ ของคุณจะปลอดภัย
เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่นำมาใช้ใหม่ เราจะตรวจสอบบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว หากไม่มีการใช้บัญชีเป็นเวลา 45 วัน และมีการเปิดใช้งานหมายเลขดังกล่าวใหม่บนอุปกรณ์มือถือเครื่องอื่น เราจะถือเป็นสัญญาณบอกว่ามีการนำหมายเลขมาใช้ใหม่ ในกรณีนี้ เราจะลบข้อมูลบัญชีเก่าที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว เช่น รูปโปรไฟล์และส่วนข้อมูล
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่