Informacje o uprzedniej rejestracji numeru telefonu w WhatsApp

Wszystkie konta WhatsApp są powiązane z numerami telefonów komórkowych. Powszechną praktyką stosowaną przez operatorów komórkowych jest przekazywanie starych numerów nowym klientom. Możliwe jest, że poprzedni właściciel Twojego numeru telefonu korzystał z WhatsApp.
Jeśli poprzedni właściciel Twojego numeru telefonu nie usunął swojego konta WhatsApp, wówczas Ty i Twoje kontakty możecie widzieć Twój numer telefonu w WhatsApp przed aktywacją nowego konta. Możesz też widzieć zdjęcie profilowe innej osoby i sekcję O mnie powiązaną z Twoim numerem telefonu.
Bez obaw. Oznacza to tylko, że poprzednie konto nie zostało usunięte, więc stare informacje dalej istnieją w systemie. Nie oznacza to, że poprzedni właściciel tego numeru telefonu ma dostęp do konta WhatsApp, które zostało aktywowane nowym numerem telefonu. Twoje rozmowy i inne dane w aplikacji WhatsApp są bezpieczne.
Aby wyeliminować ewentualne problemy związane z korzystaniem z poprzednio użytkowanych numerów, monitorujemy nieaktywne konta. Jeśli konto nie jest używane przez 45 dni, a następnie jest aktywowane ponownie na innym urządzeniu mobilnym, uznajemy, że numer został przekazany nowemu użytkownikowi. Wówczas usuwamy stare dane konta powiązane z tym numerem telefonu, takie jak zdjęcie profilowe oraz sekcję O mnie.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie