درباره اینکه ببینید شماره تلفن شما از قبل در واتساپ بوده است

همه حساب‌های کاربری واتساپ به شماره‌های تلفن همراه متصل هستند. از آنجایی که بازیابی شماره تلفن از سوی اپراتورهای تلفن همراه، کاری عادی است، ممکن است مالک قبلی شماره تلفن فعلی شما از واتساپ استفاده کرده باشد.
اگر مالک قبلی شماره تلفن، حساب کاربری واتساپ خود را حذف نکرده باشد، شما و مخاطبانتان ممکن است قبل از اینکه شما حساب کاربری جدیدی را فعال کنید، شماره تلفن شما را در واتساپ ببینید. همچنین ممکن است عکس نمایه و بخش درباره شخص دیگری را وصل به شماره تلفن شما ببینند.
جای هیچ نگرانی نیست. معنای آن فقط این است که حساب کاربری قبلی حذف نشده است و اطلاعات قدیمی هنوز در سیستم وجود دارد. معنای آن این نیست که مالک قبلی شماره تلفن، به حساب کاربری واتساپ شما که با شماره تلفن جدید فعال کرده‌اید، دسترسی دارد. مکالمات و داده‌های واتساپ شما، امن هستند.
برای رفع ابهام درباره شماره تلفن‌های بازیابی شده، ما بر عدم فعالیت حساب کاربری نظارت می‌کنیم. اگر حساب کاربری بیش از ۴۵ روز استفاده نشود و سپس به تازگی روی گوشی همراه متفاوتی فعال شود، ما این را به عنوان نشانه‌ای برای بازیابی شدن در نظر می‌گیریم. در این لحظه، ما داده‌های حساب کاربری قدیمی متصل به شماره تلفن - مانند عکس نمایه و بخش درباره را حذف می‌کنیم.
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر