วิธีเปลี่ยนแปลงกลุ่ม

Android
iPhone
KaiOS
เว็บและเดสก์ท็อป
Windows
โดยค่าเริ่มต้น สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อกลุ่ม ไอคอน คำอธิบาย หรือส่งข้อความได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ดูแลกลุ่มสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ากลุ่มเพื่ออนุญาตให้เฉพาะผู้ดูแลแก้ไขข้อมูลกลุ่มได้
การเปลี่ยนข้อมูลกลุ่ม
การเปลี่ยนหัวข้อกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
 2. แตะแก้ไข
  ที่อยู่ถัดจากไอคอนกลุ่มและหัวข้อ
 3. ใส่หัวข้อใหม่ แล้วแตะตกลง
  • หัวข้อต้องมีอักขระไม่เกิน 25 ตัว
  • คุณสามารถเพิ่มอีโมจิลงในหัวข้อได้โดยแตะไอคอนอีโมจิ
การเปลี่ยนไอคอนกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
 2. แตะไอคอนกลุ่ม > แก้ไข
 3. เลือกว่าจะใช้แกลเลอรี กล้อง หรือค้นหาในเว็บเพื่อเพิ่มรูปภาพใหม่หรือคุณสามารถลบไอคอนได้
การเปลี่ยนคำอธิบายกลุ่ม
 1. เปิดแชทกลุ่มใน WhatsApp จากนั้นแตะหัวข้อกลุ่ม
 2. แตะคำอธิบายกลุ่ม
 3. ใส่คำอธิบายใหม่ แล้วแตะตกลง
แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง:
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่