شرکتهای Meta

علاوه بر خدمات ارایه شده از سوی Meta Platforms Inc..‎ و Facebook Ireland Ltd، Meta مالک و اداره کننده همه شرکت‌های فهرست شده در زیر است که هر خدمات خود را تحت شرایط استفاده از خدمات و شیوه‌نامه حریم خصوصی مختص خود اداره می‌کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره شیوه‌های رعایت حریم خصوصی در واتساپ، لطفاً به حریم خصوصی در واتساپ حریم خصوصی در واتساپ و برای شیوه‌های رعایت حریم خصوصی در شرکت‌های Meta و چگونگی برخورد آنها با اطلاعات شخصی هنگام ارایه خدمات به شما، لطفاً به پیوندهای زیر مراجعه کنید:
آیا این مطلب به سؤال شما پاسخ می‌دهد؟
بله
خیر