Zmena nastavení súkromia

Predvolené nastavenia súkromia v aplikácii WhatsApp umožňujú:
 • všetkým používateľom vidieť vašu profilovú fotku, potvrdenia o prečítaní a či ste online,
 • vašim kontaktom vidieť aktualizácie vášho statusu, vaše info a kedy ste boli naposledy online,
 • všetkým používateľom pridať vás do skupín.
Ako zmeniť nastavenia súkromia
 1. Na zariadeniach:
  • Android: Klepnite na Ďalšie možnosti
   > Nastavenia > Súkromie.
  • iPhone: Klepnite na Nastavenia > Súkromie.
  • KaiOS: Klepnite na Možnosti > Nastavenia > Účet > Súkromie.
  • Počítač: Kliknite na ikonu ponuky
   > Nastavenia > Súkromie.
 2. Máte možnosť zmeniť, kto bude môcť:
  • vidieť informácie o tom, kedy ste boli naposledy online a aký je váš status online;
  • vidieť vašu profilovú fotku;
  • vidieť vaše info;
  • vidieť aktualizácie vášho statusu;
  • vidieť potvrdenia o prečítaní;
  • pridať vás do skupín.
Upozornenie:
 • Pokiaľ nebudete zdieľať informáciu o tom, kedy ste boli naposledy online, alebo svoj online status, ani vy nebudete mať možnosť vidieť, kedy boli ostatní používatelia naposledy online ani ich online status.
 • Ak vypnete odosielanie potvrdení o prečítaní, ani vy nebudete môcť vidieť potvrdenia o prečítaní od ostatných používateľov. V skupinových chatoch sú potvrdenia o prečítaní odosielané vždy.
 • Ak má niektorý kontakt vypnuté potvrdenia o prečítaní, nebudete môcť vidieť, či si zobrazil aktualizácie vášho statusu.
 • Ľudia, ktorí sú online v rovnakom chate, môžu vidieť, kedy píšete.
 • Ak v nastaveniach funkcií Naposledy online a Práve online vyberiete možnosť Všetci, informácie o tom, kedy ste boli naposledy online alebo či ste práve online, budú vidieť len vaše uložené kontakty alebo kontakty, ktorým ste už predtým volali alebo poslali správu.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie