כיצד להשתמש ב-Touch ID או ב-Face ID עבור WhatsApp

iPhone
כאמצעי אבטחה נוסף, תוכלו להפעיל את Touch ID או את Face ID ב-WhatsApp. כשהם מופעלים, עליכם להשתמש ב-Touch ID או ב-Face ID כדי לבטל את נעילת WhatsApp. גם כשאפליקציית WhatsApp נעולה, תוכלו להשיב להודעות דרך ההתראות ולענות לשיחות.
הפעלת Touch ID או Face ID
כדי להשתמש ב-Touch ID או ב-Face ID עבור WhatsApp, עליכם להפעיל אותם תחילה דרך ההגדרות ב-iPhone.
  1. פתחו את הגדרות WhatsApp.
  2. הקישו על פרטיות > מסך נעילה.
  3. הפעילו את זיהוי באמצעות Touch ID או את זיהוי באמצעות Face ID.
  4. בחרו את משך הזמן שבו WhatsApp תוכל להיות במצב המתנה לפני שיידרש זיהוי באמצעות Touch ID או Face ID.
כיבוי Touch ID או Face ID
  1. פתחו את הגדרות WhatsApp.
  2. הקישו על פרטיות > מסך נעילה.
  3. כבו את זיהוי באמצעות Touch ID או את זיהוי באמצעות Face ID.
שימו לב: אם Touch ID או Face ID אינם מבטלים את נעילת WhatsApp, תוכלו להזין את קוד הגישה של ה-iPhone.
קיבלת תשובה לשאלה שלך?
כן
לא