כיצד לנקות צ‘אטים

Android
iPhone
הניקוי של צ'אט מאפשר למחוק את כל ההודעות שכלולות בו, אבל הוא עדיין יופיע ברשימת הצ׳אטים.
ניקוי צ׳אט פרטי או קבוצתי
 1. בלשונית צ'אטים פתחו את הצ'אט הפרטי או הקבוצתי שתרצו לנקות.
 2. הקישו על אפשרויות נוספות
  > עוד > ניקוי הצ'אט.
 3. סמנו או בטלו את הסימון שלצד למחוק הודעות מסומנות בכוכב ולמחוק את המדיה בצ'אט.
 4. הקישו על ניקוי.
ניקוי כל הצ׳אטים בבת אחת
 1. בלשונית צ'אטים הקישו על אפשרויות נוספות
  > הגדרות > צ'אטים > היסטוריית הצ'אט.
 2. הקישו על ניקוי כל הצ'אטים.
 3. סמנו או בטלו את הסימון שלצד למחוק הודעות מסומנות בכוכב ולמחוק את המדיה בצ'אטים.
 4. הקישו על מחיקת הודעות.
  קיבלת תשובה לשאלה שלך?
  כן
  לא