Jak vymazat obsah chatů

Android
iOS
Tato funkce vám umožňuje vymazat veškeré zprávy z kteréhokoli chatu. Chat se vám nadále bude zobrazovat na záložce Chaty.
Jak vymazat obsah individuálního nebo skupinového chatu
 1. V záložce Chaty otevřete individuální nebo skupinový chat, jehož obsah chcete vymazat.
 2. Klepněte na ikonu 
  more options
  > Více > Vymazat chat.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit média přijatá v chatech i z galerie zařízení.
 4. Klepněte na Vymazat obsah chatu.
Jak vymazat obsah všech chatů najednou
 1. V záložce Chaty klepněte na ikonu 
  more options
  > Nastavení > Chaty > Historie chatů.
 2. Klepněte na Vymazat obsah všech chatů.
 3. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Odstranit média přijatá v chatech i z galerie zařízeníOdstranit zprávy s hvězdičkou.
 4. Klepněte na Vymazat obsah chatů.
  Upozornění: Média budou z telefonu odstraněna, pokud vyberete možnost Odstranit média přijatá v chatech i z galerie zařízení. Tímto krokem neodeberete sami sebe ze skupiny ani neodstraníte chat ze záložky Chaty.
  Zodpověděli jsme vaši otázku?
  Ano
  Ne