Globálne linky dôvery

Linky dôvery poskytujú pomoc v núdzi. Kontaktujte linku dôvery, ak vy alebo vaši priatelia potrebujú pomoc. Ak sa vaše obavy týkajú vašich známych, povzbuďte ich, aby sa osobne obrátili na linku dôvery.
Ak tu vaša krajina nie je uvedená, kontaktujte miestne tiesňové linky.
Spojené štáty americké
National Suicide Prevention Lifeline
http://www.suicidepreventionlifeline.org
Telefónne číslo: 1 800 273 TALK (8255)
Veterans/Military Crisis Line (pre aktívnych členov ozbrojených síl USA, veteránov a ich rodinných príslušníkov)
http://www.veteranscrisisline.net
Telefónne číslo: 1 800 273 8255, stlačte 1
SMS: 838255
The Trevor Project (pre mladých LGBT ľudí, ich priateľov a rodinných príslušníkov)
http://www.thetrevorproject.org
Telefónne číslo: 1 866 488 7386
Globálna linka
Austrália
Lifeline Australia
http://www.lifeline.org.au
Telefónne číslo: 13 11 14
Kids Helpline
http://www.kidshelp.com.au
Telefónne číslo: 1800 55 1800
Headspace
http://www.eheadspace.org.au
Telefónne číslo: 1800 650 890
Rakúsko
Rat auf Draht
http://rataufdraht.orf.at
Telefónne číslo: 147
TelefonSeelsorge – Notruf 142
http://www.telefonseelsorge.at
Telefónne číslo: 142 (nepretržitá prevádzka)
E-mail: https://onlineberatung-telefonseelsorge.at (chat a e-mail)
Belgicko
Centrum Ter Preventie Van Zelfdoding
http://www.zelfmoord1813.be
Telefónne číslo: 1813
Brazília
CVV
http://www.cvv.org.br
Telefónne číslo: 188
E-mail: atendimento@cvv.org.br
Kanada
Kids Help Phone (pre mládež do 20 rokov)
Telefónne číslo: 1 800 6686868
Miestne krízové centrá pre osoby nad 20 rokov nájdete tu:
http://suicideprevention.ca/thinking-aboutsuicide/find-a-crisis-centre
Česká republika
Linka bezpečí
https://www.linkabezpeci.cz/
Telefónne číslo: 116 111
Pražská linka důvěry
http://www.csspraha.cz/linka-duvery
Telefónne číslo: 222 580 697
Linka důvěry Ostrava
http://www.mnof.cz/linka_duvery
Telefónne číslo: 596 618 908
Telefónne číslo: 737 267 939
Linka duševní tísně Most
http://www.mostknadeji.eu/linka-dusevni-tisne
Telefónne číslo: 476 701 444
Skype: ldt.most
Linka důvěry DKC
http://dkc.cz/linka_duvery.php
Telefónne číslo: 241 484 149
Skype: ld_dkc
Linka bezpečí
http://www.linkabezpeci.cz
Telefónne číslo: 116111 (deti a mládež)
Dánsko
Livslinien
http://www.livslinien.dk
Telefónne číslo: 70 201 201
Børne
https://bornetelefonen.dk/ring
Telefónne číslo: 116 111 (Detská linka dôvery je v prevádzke denne od 11.00 do 23.00.)
Fínsko
Suomen Mielenterveysseura
https://mieli.fi/
Telefónne číslo: 09 2525 0111
Francúzsko
S.O.S Amitié
https://www.sos-amitie.com/
Telefónne číslo: 09 72 39 40 50
Nemecko
Telefonseelsorge
http://www.telefonseelsorge.de
Telefónne číslo: 0800 111 0 111
Telefónne číslo: 0800 111 0 222
Nummer gegen Kummer
https://www.nummergegenkummer.de
Telefónne číslo: 0800 111 0 550 (dospelí)
Telefónne číslo: 0800 111 0 333 (deti)
Grécko
Suicide Help Greece
http://www.suicide-help.gr
Telefónne číslo: 1018
Hongkong
The Samaritan Befrienders Hong Kong
http://www.help4suicide.com.hk
The Samaritan Befrienders Hong Kong
http://www.sbhk.org.hk
Telefónne číslo: 2389 2222
The Samaritans Hong Kong
http://www.samaritans.org.hk
Telefónne číslo: 2896 0000
Maďarsko
Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége
http://www.sos505.hu
Telefónne číslo: 116 123
E-mail: sos@sos505.hu
Kék Vonal
Telefónne číslo: 116-111
India
AASRA
http://www.aasra.info
Telefónne číslo: 91-22-27546669
Telefónne číslo: 91-22-27546667
E-mail: aasrahelpline@yahoo.com
Izrael
ERAN
http://www.eran.org.il
Telefónne číslo: zadarmo z Izraelu: 1201
Telefónne číslo: pre volania mimo Izraelu: 972-76-8844400
SAHAR (Linka emočnej podpory; hebrejsky)
http://www.sahar.org.il
SAHAR (Linka emočnej podpory; arabsky)
http://www.sahar.org.il/?categoryId=63068
Taliansko
Telefono Azzurro
https://www.azzurro.it
Telefónne číslo: 19696
Telefono Amico
http://www.telefonoamico.it
Telefónne číslo: 199 284 284
Lotyšsko
Skalbes
http://www.skalbes.lv
Telefónne číslo: 371 67222922
Telefónne číslo: 371 27722292
Litva
Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacija
http://www.klausau.lt
Vaikų linija (Detská linka)
http://www.vaikulinija.lt
Telefónne číslo: 116 111
Jaunimo linija (Linka pre mládež)
http://www.jaunimolinija.lt/laiskai/
Telefónne číslo: 8 800 28888
Vilties linija (Linka nádeje)
https://www.viltieslinija.lt/
Telefónne číslo: 116 123
E-mail: 116123@viltieslinija.lt
Pagalbos moterims linija (Ženská linka)
http://www.moteriai.lt
Telefónne číslo: 8 800 66366
E-mail: pagalba@moteriai.lt
Linija Doverija (Podpora pre rusky hovoriacich klientov)
Telefónne číslo: 8 800 77277
Luxembursko
SOS Détresse – Hëllef iwwer Telefon
http://www.454545.lu
Telefónne číslo: 454545
Kanner-Jugendtelefon
http://www.kjt.lu
Telefónne číslo: 116 111
Mexiko
Consejo Ciudadano
http://consejociudadanomx.org
Telefónne číslo: 55 5533-5533
Instituto Hispanoamericano de Suicidologia, A.C
Telefónne číslo: +5255 46313300
E-mail: info@suicidiologia.com.mx
Holandsko
Stichting 113 Zelfmoordpreventie
http://www.113online.nl
Telefónne číslo: 0800 0113
Nový Zéland
National Depression Initiative
http://www.depression.org.nz
The Lowdown
http://www.thelowdown.co.nz
Telefónne číslo: 0800 111 757
SMS: 5626
E-mail: team@thelowdown.co.nz
Youthline http://www.youthline.co.nz
Telefónne číslo: 0800 376633
SMS: 234
E-mail: talk@youthline.co.nz
E-mail: parenttalk@youthline.co.nz
Nórsko
Kirkens SOS
http://www.kirkens-sos.no
Telefónne číslo: 815 33 300
Poľsko
Fundacja Dzieci Niczyje
http://www.116111.pl/napisz
Telefónne číslo: 116 111
Portugalsko
SOS voz amiga
https://www.sosvozamiga.org/
Telefónne číslo: 213 544 545 / 912 802 669 / 963 524 660 (denne od 15.30 do 00.30)
Rusko
Samaritans (Cherepovets)
Telefónne číslo: 007 (8202) 577-577 (9.00 až 21.00)
Psychologické služby EMERCOM (Интернет-служба экстренной психологической помощи)
https://psi.mchs.gov.ru/
Telefónne číslo: 007 (495) 989-50-50
Srbsko
Centar Srce
http://www.centarsrce.org
Telefónne číslo: 0800 300 303
E-mail: vanja@centarsrce.org
Singapur
Samaritans of Singapore (SOS)
http://samaritans.org.sg
Telefónne číslo: 1800 221 4444
E-mail: pat@samaritans.org.sg
Juhoafrická republika
The South African Depression and Anxiety Group (SADAG)
http://www.sadag.org
Telefónne číslo: 0800 567 567
SMS: 31393
Južná Kórea
Kórejská nadácia pre prevenciu samovrážd (한국생명존중희망재단)
http://www.kfsp.org/
Telefónne číslo: 02-3706-0500
보건복지부 보건복지콜센터 (Centrum pomoci Ministerstva zdravia a sociálnych vecí)
Telefónne číslo: 129 (24시간 위기상담 / nepretržitá prevádzka)
정신건강증진센터 정신건강위기상담전화 (Krízové poradenstvo pre centrum duševného zdravia)
Telefónne číslo: 1577-0199 (24시간 위기상담 / nepretržitá prevádzka)
Španielsko
Teléfono de la Esperanza
http://telefonodelaesperanza.org
Telefónne číslo: 902500002
Švédsko
Švajčiarsko
Tel 143 – La Main Tendue – Die Dargebotene Hand – Telefono Amico
http://www.143.ch
Telefónne číslo: 143
Taiwan
Linka prevencie samovrážd MOHW (衛生福利部)
https://www.mohw.gov.tw/cp-16-48244-1.html
Lifeline
http://www.life1995.org.tw/
Spojené kráľovstvo a Írsko
Samaritans
http://www.samaritans.org
Telefónne číslo: 116 123
E-mail: jo@samaritans.org
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie