Jak utworzyć grupę i zaprosić uczestników?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Możesz utworzyć grupę WhatsApp z maksymalnie 1024 uczestnikami.
Tworzenie grupy
 1. Kliknij Menu (
  lub
  ) nad listą czatów w WhatsAppie.
  • Opcjonalnie możesz kliknąć ikonę Nowy czat.
 2. Kliknij Nowa grupa.
 3. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać do grupy. Następnie kliknij ikonę zielonej strzałki.
 4. Wpisz temat grupy. Będzie on nazwą grupy, którą zobaczą wszyscy uczestnicy.
  • Temat może zawierać maksymalnie 100 znaków.
  • Możesz dodać emotikonę do tematu, klikając ikonę Emotikony.
  • Możesz także dodać ikonę grupy, klikając ikonę DODAJ IKONĘ GRUPY
   . Aby dodać obraz, możesz zrobić zdjęcie, przesłać zdjęcie, wybrać emotikony i naklejki lub wyszukać w Internecie. Po wybraniu obrazu obok grupy na liście czatów pojawi się ikona.
   • Uwaga: wyszukiwanie w Internecie nie jest aktualnie dostępne dla WhatsApp Web.
 5. Kiedy skończysz, kliknij zieloną ikonę z haczykiem.
Zapraszanie do grup za pomocą linków
Jeśli jesteś administratorem grupy, możesz zapraszać do niej innych uczestników przez udostępnienie im linku. Administrator może zawsze zresetować link, aby zdezaktywować poprzedni link z zaproszeniem i utworzyć nowy.
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie kliknij temat grupy.
  • Alternatywnie kliknij Menu (
   lub
   ) w górnym rogu > Informacje o grupie.
 2. Kliknij Zaproś przez link.
 3. Wybierz opcję Wyślij link przez WhatsApp lub Kopiuj link.
  • Jeśli wysyłasz link przez WhatsApp, wyszukaj lub wybierz kontakty, a następnie kliknij Wyślij.
  • Aby zresetować link, kliknij Zresetuj link > ZRESETUJ LINK.
Note: Link z zaproszeniem do grupy umożliwia dołączenie każdemu użytkownikowi WhatsAppa. Wysyłaj go jedynie zaufanym osobom. Użytkownik, który otrzymał link, może go przekazać dalej. W takim wypadku te kolejne osoby też mogą dołączyć do grupy, a administrator nie otrzyma prośby o ich zatwierdzenie przed dołączeniem.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie