Jak utworzyć grupę i zaprosić uczestników?

Android
iPhone
KaiOS
Internet i komputer
Windows
Możesz utworzyć grupę WhatsApp z maksymalnie 256 uczestnikami.
Tworzenie grupy
 1. Przejdź do karty Czaty w WhatsApp.
 2. Stuknij Nowy czat
  > Nowa grupa.
  • Jeśli w karcie Czaty masz już istniejący czat, stuknij Nowa grupa.
 3. Wyszukaj lub wybierz kontakty, które chcesz dodać do grupy. Następnie stuknij Dalej.
 4. Wpisz temat grupy. Będzie on nazwą grupy, którą zobaczą wszyscy uczestnicy.
  • Maksymalna liczba znaków w temacie to 25.
  • Możesz dodać ikonę grupy, stukając ikonę Aparatu. Aby dodać obraz, możesz wybrać: Zrób zdjęcie, Wybierz zdjęcie lub Szukaj w Internecie. Po wybraniu obrazu pojawi się on obok grupy na karcie Czaty.
 5. Kiedy skończysz, stuknij Utwórz.
Zapraszanie do grup za pomocą linków
Jeśli jesteś administratorem grupy, możesz zapraszać do niej innych uczestników przez udostępnienie im linku. Administrator może zresetować link w dowolnym momencie, aby zdezaktywować poprzedni link z zaproszeniem i utworzyć nowy link.
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, a następnie stuknij temat grupy.
  • Możesz także przesunąć grupę w lewo na karcie Czaty. Następnie stuknij Więcej > Informacje o grupie.
 2. Stuknij Zaproś za pomocą linku.
 3. Wybierz Udostępnij link, Kopiuj link lub Kod QR.
  • Aby zresetować link, stuknij Zresetuj link > Zresetuj link.
Uwaga:
 • Link z zaproszeniem do grupy umożliwia dołączenie każdemu użytkownikowi WhatsApp, więc wysyłaj go jedynie zaufanym osobom. Użytkownik, który otrzymał link, może go przekazać dalej. W takim wypadku te kolejne osoby też mogą dołączyć do grupy, a administrator nie otrzyma prośby o ich zatwierdzenie przed dołączeniem.
 • Będziemy stopniowo zwiększać rozmiar grup w nadchodzących miesiącach. Mogą nastąpić opóźnienia w dostępie do tej funkcji.
Czy udzielona odpowiedź jest satysfakcjonująca?
Tak
Nie