ગ્રૂપ કેવી રીતે બનાવવું અને એમાં આમંત્રણ કઈ રીતે આપવું

Android
iOS
KaiOS
વેબ અને ડેસ્કટોપ
Windows
Mac
તમે વધુમાં વધુ 1024 જેટલા સભ્યો સાથે WhatsApp ગ્રૂપ બનાવી શકો છો.
ગ્રૂપ બનાવવા માટે
 1. new chat
  > નવું ગ્રૂપ પર દબાવો.
 2. ગ્રૂપમાં ઉમેરવા માટે સંપર્કો શોધો અથવા પસંદ કરો. પછી,
  new chat arrow
  પર દબાવો.
  • જો તમારા સંપર્ક પાસે WhatsApp એકાઉન્ટ ન હોય, તો તમે તેમને SMSથી આમંત્રણની લિંક મોકલવાનું પસંદ કરી શકો છો.
 3. તમે ગ્રૂપનું નામ લખવાનું પસંદ કરી શકો છો. આ ગ્રૂપનું નામ હશે, જેને બધા સભ્યો જોઈ શકશે.
  • નામ વધુમાં વધુ 100 અક્ષરોનું રાખી શકાશે.
  • તમારા નામમાં ઇમોજી ઉમેરવા માટે તમે
   emoji
   પર દબાવી શકો છો.
  • તમે કેમેરાના આઇકન પર દબાવીને ગ્રૂપ ફોટો ઉમેરી શકો છો. ફોટો ઉમેરવા માટે તમે તમારા કેમેરા, ગેલેરી, ઇમોજી અને સ્ટિકર અથવા વેબ પર શોધો પસંદ કરી શકો છો. સેટ થઈ જવા પર, આ ફોટો ચેટ ટેબમાં તે ગ્રૂપની બાજુમાં દેખાશે.
  • તમે આ પણ પસંદ કરી શકો છો:
   • ગાયબ થતા મેસેજની સુવિધા ચાલુ કરો.
   • ગ્રૂપ સેટિંગ બદલવા માટે ગ્રૂપની પરવાનગીઓ પર દબાવો.
 4. તે થઈ જાય એટલે
  new chat checkmark
  પર દબાવો.
નોંધ: જો ગ્રૂપનું નામ ઉમેર્યું ન હોય, તો ગ્રૂપમાં વપરાશકર્તાઓનું લિસ્ટ ગ્રૂપનું નામ હશે.
લિંક અથવા QR કોડથી ગ્રૂપમાં આમંત્રણ આપવા માટે
જો તમે ગ્રૂપ એડમિન હો, તો તમે લોકો સાથે માત્ર એક લિંક કે QR કોડ શેર કરીને તેઓને ગ્રૂપમાં સામેલ થવાનું આમંત્રણ મોકલી શકો છો.
 1. WhatsApp ગ્રૂપ ચેટ ખોલો, પછી ગ્રૂપના નામ પર દબાવો.
 2. લિંકથી આમંત્રણ આપો પર દબાવો.
 3. WhatsAppથી લિક મોકલો, લિંક કોપિ કરો, લિંક શેર કરો અથવા QR કોડ પસંદ કરો.
  • જો WhatsAppથી મોકલી રહ્યા હો, તો સંપર્કો શોધો અથવા પસંદ કરો, પછી
   send
   પર દબાવો.
એડમિન કોઈ પણ સમયે અગાઉ મોકલેલી આમંત્રણ લિંકને અમાન્ય કરી શકે છે અને નવી લિંક બનાવી શકે છે. લિંક રિસેટ કરવા માટે, લિંક રિસેટ કરો > લિંક રિસેટ કરો પર દબાવો.
નોંધ: જે પણ WhatsApp વપરાશકર્તા સાથે તમે આમંત્રણની લિંક શેર કરશો તે ગ્રૂપમાં જોડાઈ શકે છે, તેથી આ સુવિધાનો માત્ર તમે ભરોસો કરતા હો, તેવા લોકો માટે જ ઉપયોગ કરો. એ લિંક કોઈ વ્યક્તિ બીજા લોકોને ફોરવર્ડ કરી શકે છે, જે પછી ગ્રૂપ એડમિનની વધુ મંજૂરી વગર ગ્રૂપમાં જોડાઈ શકે છે.
શું આનાથી તમારા પ્રશ્નનો જવાબ મળે છે?
હા
નહીં