วิธีตอบกลับข้อความ

คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ตอบกลับเพื่อตอบกลับข้อความใดข้อความหนึ่งได้ในแชทส่วนตัวหรือแชทกลุ่ม

Android
 1. เลื่อนข้อความไปทางขวา
 2. ป้อนข้อความตอบกลับของคุณแล้วแตะ
วิธีตอบกลับผู้ที่ส่งข้อความในกลุ่มแบบส่วนตัว:
 1. แตะข้อความดังกล่าวค้างไว้
 2. แตะ
  > ตอบกลับแบบส่วนตัว
iPhone
 1. เลื่อนข้อความไปทางขวา
 2. ป้อนข้อความตอบกลับของคุณแล้วแตะ
วิธีตอบกลับผู้ที่ส่งข้อความในกลุ่มแบบส่วนตัว:
 1. แตะข้อความดังกล่าวค้างไว้
 2. แตะเพิ่มเติม > ตอบกลับแบบส่วนตัว
WhatsApp Web และ Desktop
 1. วางเมาส์เหนือข้อความ จากนั้นคลิก
  > ตอบกลับ
 2. ป้อนข้อความตอบกลับของคุณแล้วคลิก
  หรือ
วิธีตอบกลับผู้ที่ส่งข้อความในกลุ่มแบบส่วนตัว:
 1. วางเมาส์เหนือข้อความ จากนั้นคลิกเมนู
 2. คลิก
  > ตอบกลับแบบส่วนตัว
หมายเหตุ: หากคุณต้องการยกเลิกการตอบกลับก่อนที่จะส่ง ให้แตะหรือคลิกไอคอน "x" ถัดจากข้อความ
ข้อมูลนี้ตอบคำถามของคุณหรือไม่
ชอบ
ไม่ใช่