Odpovedanie na správu

Pomocou funkcie odpovede môžete reagovať na konkrétnu správu v individuálnom alebo skupinovom chate.

Android
 1. Potiahnite prstom doprava cez správu.
 2. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať
  .
Ak chcete súkromne odpovedať niekomu, kto poslal správu v skupine:
 1. Podržte prst na správe.
 2. Klepnite na ikonu Ďalšie možnosti
  > Odpovedať súkromne.
iPhone
 1. Potiahnite prstom doprava cez správu.
 2. Napíšte odpoveď a klepnite na Odoslať
  .
Ak chcete súkromne odpovedať niekomu, kto poslal správu v skupine:
 1. Podržte prst na správe.
 2. Klepnite na Viac > Odpovedať súkromne.
WhatsApp Web a WhatsApp Desktop
 1. Ukážte kurzorom myši na správu a potom kliknite na Ponuka
  > Odpovedať.
 2. Napíšte odpoveď a kliknite na Odoslať (
  alebo
  ).
Ak chcete súkromne odpovedať niekomu, kto poslal správu v skupine:
 1. Ukážte kurzorom myši na správu a potom kliknite na Ponuka.
 2. Kliknite na Ponuka
  > Odpovedať súkromne.
Poznámka: Ak chcete zrušiť odpoveď pred odoslaním, klepnite alebo kliknite na x na pravej strane správy.
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie