Uskutočnenie skupinového videohovoru

Skupinové hovory v aplikácii WhatsApp umožňujú účastníkom uskutočňovať vzájomné videohovory. Pri prichádzajúcom skupinovom videohovore sa v hlásení o prichádzajúcom skupinovom videohovore alebo na obrazovke skupinového videohovoru v aplikácii WhatsApp zobrazia účastníci hovoru. Prvý kontakt v zozname je osoba, ktorá vás pridala do hovoru. Tiež sa môžete pripojiť k zmeškaným hovorom, ak ešte prebiehajú.
Ako uskutočniť skupinový videohovor
Skupinový videohovor zo skupinového chatu
 1. Otvorte chat so skupinou v aplikácii WhatsApp, v ktorej chcete uskutočniť videohovor.
 2. Ak má skupinový chat 32 alebo menej účastníkov, klepnite na ikonu Videohovor
  a potvrďte svoje rozhodnutie.
 3. Upozornenie: Ak má skupina viac ako 32 účastníkov, klepnite na ikonu Skupinový hovor
  a vyberte najviac 32 ľudí, ktorí sa môžu pripojiť k videohovoru. Potom klepnite na ikonu Videohovor
  .
Skupinový videohovor z karty Hovory
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu Hovory.
 2. Klepnite na ikonu Nový hovor
  a potom na Nový skupinový hovor.
 3. Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Videohovor
  .
Skupinový videohovor z individuálneho chatu
 1. Otvorte chat vo WhatsApp s niektorým z kontaktov, ktorým chcete zavolať cez videohovor.
 2. Klepnite na ikonu Videohovor
  .
 3. Keď kontakt prijme hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  a potom na Pridať účastníka.
 4. Vyhľadajte ďalší kontakt, ktorý chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na Pridať.
 5. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, klepnite na ikonu Pridať účastníka
  .
Ako sa pripojiť ku skupinovému videohovoru
Prichádzajúci skupinový videohovor
 1. Keď vás niekto pozve, aby ste sa pripojili ku skupinovému videohovoru, dostanete hlásenie.
 2. Klepnutím na hlásenie otvoríte obrazovku s informáciami o hovore.
 3. Na tejto obrazovke si môžete prezrieť zoznam účastníkov hovoru a ďalších pozvaných.
 4. Ak sa chcete k hovoru pripojiť, klepnite na Pripojiť sa.
 5. Kým prebieha hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  . Otvorí sa vám obrazovka s informáciami o hovore.
  • Ak chcete pridať k hovoru ďalšie kontakty, klepnite na Pridať účastníka.
  • Klepnutím na Zazvoniť odošlete hlásenie ľuďom, ktorí už boli pozvaní.
Pripojenie sa ku zmeškanému skupinovému videohovoru prostredníctvom karty HOVORY
 1. Ak hovor, ku ktorému sa chcete pripojiť, stále prebieha, klepnite naň. Otvorí sa obrazovka s informáciami o danom hovore.
 2. V ponuke hovoru klepnite na Pripojiť sa.
Pripojenie sa ku zmeškanému skupinovému videohovoru prostredníctvom skupinového chatu
Ak sa chcete pripojiť k hovoru, ktorý sa začal v skupinovom chate, otvorte príslušný chat a klepnite na Pripojiť sa.
Stíšenie inej osoby
V skupinovom hovore môžete iných účastníkov stíšiť. Stačí, ak podržíte prst na mene účastníka. Potom stlačte Stíšiť. Účastník môže stíšenie kedykoľvek zrušiť klepnutím na ikonu mikrofónu. Ak chcete účastníkovi v skupinovom hovore priamo napísať, klepnite a podržte jeho dlaždičku.
Poznámka:
 • Naraz môže byť vo videohovore aktívnych iba osem účastníkov.
 • Pred uskutočnením alebo prijatím skupinového videohovoru sa uistite, že vy aj vaše kontakty máte dobré internetové pripojenie. Kvalita videohovoru bude závisieť od kvality pripojenia účastníka hovoru s najslabším pripojením.
 • Počas skupinového videohovoru môžete vypnúť svoje video klepnutím na ikonu Vypnúť video
  .
 • Z prebiehajúceho skupinového videohovoru nemôžete odobrať kontakt. Kontakt sa odpojí od hovoru, až keď zavesí.
 • Aj keď sa môžete zúčastniť skupinového videohovoru s kontaktom, ktorý ste zablokovali, do hovoru nemôžete pridať kontakt, ktorý ste zablokovali, a ani vás nemôže pridať kontakt, ktorý vás zablokoval.
Pomocné zdroje:
Dostali ste odpoveď na svoju otázku?
Áno
Nie