Uskutočnenie skupinového videohovoru

Skupinové volania vo WhatsApp umožňujú uskutočňovať videohovory až s ôsmimi účastníkmi. Pri prichádzajúcom skupinovom videohovore sa v hlásení o prichádzajúcom skupinovom videohovore alebo na obrazovke skupinového videohovoru v aplikácii WhatsApp zobrazia účastníci hovoru. Ako prvý kontakt bude v zozname uvedený ten účastník, ktorý vás pridal do hovoru. Tiež sa môžete pripojiť k zmeškaným hovorom, ak ešte prebiehajú.
Volanie cez skupinový videohovor
Skupinový videohovor zo skupinového chatu
 1. Otvorte chat so skupinou v aplikácii WhatsApp, v ktorej chcete uskutočniť videohovor.
 2. Ak má skupina 33 alebo viac účastníkov, klepnite na ikonu Skupinový hovor
  .
  • Ak má skupina 32 alebo menej účastníkov, klepnite na ikonu Videohovor
   a potvrďte svoje rozhodnutie. K hovoru sa môže pripojiť prvých sedem ľudí, ktorí hovor prijmú. Zúčastniť sa ho môžu len účastníci danej skupiny.
 3. Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Videohovor
  .
Skupinový videohovor z karty Hovory
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu Hovory.
 2. Klepnite na ikonu Nový hovor
  > Nový skupinový hovor.
 3. Vyhľadajte kontakty, ktoré chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na ikonu Videohovor
  .
Skupinový videohovor z individuálneho chatu
 1. Otvorte chat vo WhatsApp s niektorým z kontaktov, ktorým chcete zavolať cez videohovor.
 2. Klepnite na ikonu Videohovor
  .
 3. Keď kontakt prijme hovor, klepnite na ikonu Otvoriť
  > Pridať účastníka.
 4. Vyhľadajte ďalší kontakt, ktorý chcete pridať do hovoru, a potom klepnite na Pridať.
 5. Ak chcete pridať ďalšie kontakty, klepnite na ikonu Pridať účastníka
  .
Pripojenie sa ku skupinovému videohovoru
Prichádzajúci skupinový videohovor
 1. Keď vás niekto pozve, aby ste sa pripojili ku skupinovému videohovoru, dostanete hlásenie.
 2. Klepnutím na hlásenie otvoríte obrazovku s informáciami o hovore.
 3. Na tejto obrazovke si môžete prezrieť zoznam účastníkov hovoru a ďalších pozvaných.
 4. Ak sa chcete k hovoru pripojiť, klepnite na Pripojiť sa.
 5. Kým hovor prebieha, klepnite na ikonu Otvoriť
  . Otvorí sa vám obrazovka s informáciami o hovore.
  • Ak chcete pridať k hovoru ďalšie kontakty, klepnite na Pridať účastníka.
  • Klepnutím na Zazvoniť odošlete hlásenie ľuďom, ktorí už boli pozvaní.
Pripojenie sa ku zmeškanému skupinovému videohovoru
 1. Otvorte WhatsApp a potom klepnite na kartu HOVORY.
 2. Ak sa chcete pripojiť k hovoru, ktorý sa začal v skupinovom chate, otvorte príslušný chat a klepnite na Pripojiť sa.
 3. Ak hovor, ku ktorému sa chcete pripojiť, stále prebieha, klepnite naň. Otvorí sa vám obrazovka s informáciami o hovore.
 4. Klepnite na Pripojiť sa.
Upozornenie:
 • Naraz môže byť v hovore aktívnych iba osem účastníkov.
 • Pred uskutočnením alebo prijatím skupinového videohovoru sa uistite, že vy aj vaše kontakty máte dobré internetové pripojenie. Kvalita videohovoru bude závisieť od kvality pripojenia účastníka hovoru s najhorším pripojením.
 • Počas skupinového videohovoru môžete vypnúť svoje video klepnutím na ikonu Vypnúť video
  .
 • Nemôžete odpojiť kontakt z prebiehajúceho skupinového videohovoru. Kontakt sa odpojí od hovoru, až keď zavesí.
 • Aj keď sa môžete zúčastniť skupinového videohovoru s kontaktom, ktorý ste zablokovali, do hovoru nemôžete pridať kontakt, ktorý ste zablokovali vy a ani kontakt, ktorý zablokoval vás.
Pomocné zdroje:
Pomohlo vám to?
Áno
Nie