Jak wykonać grupowe połączenie wideo?

Połączenia grupowe pozwalają prowadzić rozmowy wideo WhatsApp w grupach. Jeśli otrzymasz grupowe połączenie wideo, w powiadomieniu o przychodzącym grupowym połączeniu wideo lub na ekranie grupowe połączenie wideo WhatsApp wyświetleni zostaną uczestnicy tego połączenia, a pierwszy kontakt na liście to osoba, która Cię dodała. Możesz też dołączyć do nieodebranych połączeń, jeśli jeszcze trwają.
Wykonywanie grupowego połączenia wideo
Wykonywanie grupowego połączenia wideo z czatu grupowego
 1. Otwórz czat grupowy WhatsApp, w którym chcesz wykonać połączenie wideo.
 2. Jeśli w grupie jest 32 lub mniej uczestników, stuknij Połączenie wideo
  i potwierdź swój wybór. Do połączenia może dołączyć pierwszych siedmioro uczestników grupy, którzy je odbiorą.
  Uwaga: Jeśli uczestników jest więcej niż 32, stuknij Połączenie grupowe
  i wybierz maksymalnie 7 uczestników grupy, którzy mają dołączyć do połączenia wideo. Następnie stuknij Połączenie wideo
  .
Wykonywanie grupowego połączenia wideo z karty Połączenia
 1. Otwórz WhatsApp, następnie stuknij kartę Połączenia.
 2. Stuknij Nowe połączenie
  > Nowe połączenie grupowe.
 3. Wyszukaj kontakty, które chcesz dodać do połączenia, następnie stuknij Poł. wideo
  .
Wykonywanie grupowego połączenia wideo z czatu indywidualnego
 1. Otwórz czat WhatsApp z jednym z kontaktów, z którym chcesz nawiązać połączenie wideo.
 2. Stuknij Połączenie wideo
  .
 3. Kiedy kontakt zaakceptuje połączenie, stuknij Otwórz
  > Dodaj uczestnika.
 4. Wyszukaj kolejny kontakt, który chcesz dodać do połączenia, następnie stuknij Dodaj.
 5. Stuknij Dodaj uczestnika
  , aby dodać więcej kontaktów.
Dołączanie do grupowego połączenia wideo
Dołączanie do przychodzącego grupowego połączenia wideo
 1. Otrzymasz powiadomienie, jeśli ktoś zaprosi Cię do grupowego połączenia wideo.
 2. Stuknij powiadomienie, aby otworzyć ekran informacji o połączeniu.
 3. Na tym ekranie możesz zobaczyć uczestników połączenia i inne zaproszone osoby.
 4. Stuknij Dołącz, aby dołączyć do połączenia.
 5. Podczas rozmowy stuknij Otwórz
  , aby otworzyć ekran z informacjami o połączeniu.
  • Stuknij Dodaj uczestnika, aby dodać więcej kontaktów do połączenia.
  • Stuknij Zadzwoń, aby wysłać powiadomienie osobom, które zostały już zaproszone.
Dołączanie do nieodebranego połączenia grupowego przez kartę POŁĄCZENIA.
 1. Jeśli rozmowa trwa, stuknij połączenie, do którego chcesz dołączyć. Spowoduje to otwarcie ekranu informacji o połączeniu.
 2. Kliknij Dołącz w menu połączenia.
Dołączanie do nieodebranej grupowej rozmowy wideo przez czat grupowy
Jeśli połączenie zostało rozpoczęte w czacie grupowym, możesz dołączyć do niego, otwierając ten czat i stukając Dołącz.
Uwaga:
 • Tylko ośmioro uczestników może jednocześnie aktywnie uczestniczyć w rozmowie wideo.
 • Upewnij się, że podczas nawiązywania lub odbierania grupowego połączenia wideo zarówno Ty jak i Twoje kontakty macie stabilne połączenie z Internetem. Jakość wideorozmowy będzie zależna od najsłabszego połączenia z siecią.
 • Podczas grupowego połączenia wideo możesz wyłączyć kamerę. Stuknij wyłącz kamerę
  .
 • Nie możesz usunąć kontaktu podczas grupowego połączenia wideo. Ta osoba musiałaby sama się rozłączyć, aby opuścić połączenie.
 • Możesz brać udział w grupowej rozmowie wideo, w której uczestniczy zablokowana przez Ciebie osoba. Nie możesz jednak dodać zablokowanego kontaktu do połączenia, lub kontaktu który Cię zablokował.
Powiązane źródła:
Czy te informacje okazały się pomocne?
Tak
Nie